Camilla Remmen Frenningsmoen

Senior Manager | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Camilla arbeider hovedsakelig med granskninger og compliancevurderinger innenfor ulike rettsområder. Hun har vært prosjektleder for flere store granskninger, og har særlig erfaring innenfor arbeidsrett og varsling. Hun er en fast del av KPMGs varslingsmottak, hvor hun bistår kunder i privat og offentlig sektor med å håndtere alle deler av en varslingssak. Camilla har også erfaring fra lederstøtte og rådgivning i forbindelse med arbeidsrettslige spørsmål. Camilla har solid internasjonal kompetanse, og har bistått flere multinasjonale selskap med juridisk rådgivning knyttet til deres etterlevelse av europeisk og internasjonalt regelverk.

Ekspertise

 
  • Arbeidsrett
  • Compliance
  • Varsling
  • EU-rett

LinkedIn

  • 2019, LL.M - European and international trade and investment law, Université Catholique de Lyon

  • 2014, Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

  • 2019–d.d. KPMG Law Advokatfirma AS

  • 2015–2019, Norsk Pasientskadeerstatning