Anton Green Fudali

Manager

KPMG i Norge

Anton er en erfaren rådgiver innen CFO Advisory området, og har i tillegg operativ erfaring fra ledende stillinger i store virksomheter herunder som konsernregnskapssjef. Før han kom til KPMG var han ansatt i Hurtigruten hvor han ledet konsernets regnskapsavdeling, jobbet med konsolidering samt fungerte som SME i flere store IT-prosjekter.

Anton besitter spisskompetanse, i grenselandet mellom økonomi og IT, noe som gjør ham til en fremragende ressurs og prosjektleder innen digitalisering av økonomifunksjonen. Anton bistår våre kunder i store omstillingsprosesser hvor han både bidrar med kunnskap innen komplekse faglige problemstillinger (regnskap, merverdiavgift, IFRS), men også hjelper å sikre optimal teknologianvendelse i økonomifunksjonen. Anton har erfaring med evaluering av systemlandskapet under CFO området og forstår de underliggende prosessene svært godt. Han har hjulpet flere kunder med oppbygging og implementering av ønsket løsningsarkitektur, som i tillegg til ERP eller konsoliderings- og rapporteringsverktøy ofte omfattet integrasjoner til CRM eller andre systemer. Anton har en analytisk tilnærming, og ser etter kontinuerlig forbedring av prosesser for å understøtte virksomhetsstyring, og hjelpe selskaper med å nå sine strategiske mål.

Kontakt

E-post: anton.fudali@kpmg.no

Telefon: +47 4659 6821

LinkedIn

 

Kompetanseområder

Rådgivning   Store konsern   Endringsledelse   Transformasjon av økonomifunksjonen  Prosessforbedring  Bedriftsløsninger   Teknologi   IT-integrasjon   IFRS   Endring av regnskapspraksis    Risikostyring  Selskapsledelse   Compliance

 • Effektiv drift
 • Prosessforbedring
 • Risikostyring
 • Selskapsledelse, risiko og compliance - teknologi
 • 2018 - d.d, Postgraduate Degree, ARF (Norwegian Certified Public Accountant), BI Norwegian Business School

 • 2012 - 2014, Double Master Degree: Master of Science in International Business Management, Oxford Brookes University og Master in Management, Vistula University

 • 2009 - 2012, Bachelor in Accounting & Corporate Finance, University of Bialystok

 • IFRS (2018/2020)

 • PRINCE2 Foundation (2019)

 • LEAN Green Belt (2018)

 • 2017 - d.d, KPMG AS, Manager fra 2018

 • 2013 - 2017, Hurtigruten ASA, Deputy Accounting Manager fra 2015