Andrea Walle Corneliussen

Senior Manager

KPMG i Norge

Andrea har over 14 års erfaring som prosjektleder fra finansbransjen, med spesialisering innen anti-hvitvasking, forretningsutvikling, strategi og Lean Management.

Hun har drevet flere nordiske prosjekter for å sikre etterlevelse av AML lovverket i Norden og USA. Prosjektene har inkludert strategisk utvikling av KYC-systemer, utarbeidet effektive rutiner og prosesser for risikobasert kundekontroll, automatisering av innhenting av kundeinformasjon og risikoklassifisering av kunder, digitalisering og robotisering av kundekontrollprosesser, måle kvalitet og avvikshåndtering, samt rapportering og styringsinformasjon til ledelse, styre og tilsyn.

Andrea ledet en rekke prosjekter for å skape kostnadseffektive prosesser med høy kvalitet. Andrea har en solid bakgrunn innen forretningsutvikling, endringsledelse og Lean Management. Hun har vært med på å utvikle Lean strategi, herunder metodikk og verktøy, praktisk implementering av Lean i forskjellige forretningsområder innen bank og finans. Hun har coachet medarbeidere, konsulenter og ledere i Lean-ledelse for å skape en kultur og tankesett basert på kontinuerlig forbedring.

Andrea er kjent som en relasjonsbygger med gode samarbeids- og formidlingsevner mot ulike type mennesker.

Kontakt:
E-post: andrea.corneliussen@kpmg.no
Telefon: + 47 917 64 100
LinkedIn

 

  • Lean six sigma
  • Produktivitetsforbedringer
  • Prosessforbedring
  • 2001 - 2004, BSc Business Studies and Psychology, Bath Spa University

  • 2018 - d.d., KPMG AS, Senior Manager

  • 2015 - 2018, Nordea, Senior Business Developer

  • 2013 - 2014, Nordea New York, Vice President, Project Manager

  • 2008 - 2015, Nordea, Master Lean Expert and Team Leader

  • 2006 - 2008, Nordea, Senior Lean Expert