Monica K. Bjergsted

Manager

KPMG i Norge

Monica jobber med revisjon av små og mellomstore bedrifter. Hun har revisjon av aksjeselskap, stiftelser og samvirkelag, og foretar revisjon på alle områder. Har kunder i ulike bransjer, som f.eks. eiendom, oljeservice, bygg- og anlegg, barnehage, butikkhandel, konsulentvirksomhet, investeringsvirksomhet og ideelle organisasjoner mv.

Foretar også utarbeidelse av aksjonærregisteroppgave, årsregnskap med noter og ligningspapirer. Bistand her innebære også utarbeidelse av f.eks. anleggskartotek, verdipapirregister, kontrolloppstilling lønn, konsernbidrag, og beregning av betalbar skatt, utsatt skatt og årets skattekostnad.

Monica har også erfaring med:

 • Revisjon og utarbeidelse av konsernregnskap med konsernkonsolidering, minoritetsandel og goodwill beregning
 • Utarbeidelse av kontantstrømanalyse
 • Bistand i forbindelse med forenklet fusjon og fisjon
 • Bistand og revisjon av avviklingsregnskap
 • Bistand i forbindelse med kapitalendringer og andre endringer til Brønnøysund


Kontakt:
E-post: monica.bjergsted@kpmg.no
Telefon: +47 9301 8626
LinkedIn

 • Revisjon
 • Revisjon av årsregnskap
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • Små og mellomstore bedrifter
 • 2010 Bachelor i regnskap og revisjon, Universitet i Stavanger

 • 2013 Registrert revisor

 • 2017 – dd. KPMG AS, Manager

 • 2011 – 2017 Sumergo DA, revisor

 • 2010 – 2011 Thorsen, Wigestrand & Co DA, revisor