Arne Beek

Executive Director | Head of People & Change

KPMG i Norge

Arne leder People & Change-området i KPMG, og har lang erfaring som leder og konsulent. Han ledet Ledelses- og organisasjonsutviklingsområdet i DNB, og bidro til å utvikle banken fra å være en tradisjonell virksomhet til å bli en teknologisk intensiv virksomhet. Her har han jobbet langs hele verdikjeden av organisasjon og lederskap med alt fra utvikling av organisasjons- og menneskeelementet i konsernstrategi, til design og gjennomføring av konkrete tiltak for å realisere målsettingene. I tillegg har han vært engasjert i innovasjons- og fornyelsesarbeidet i DNB. Som person har han stor analytisk kapasitet, ser menneske- og organisasjonselementet som en avgjørende del av forretningsstrategien, og trives best når ideer og prosjekter realiseres og skaper verdi for kunden.

Kontakt

Epost: arne.beek@kpmg.no
Telefon: +47 9059 7069
LinkedIn

 • Innovasjon
 • Innovasjonskultur og -adferd
 • Innovasjonsopplæring
 • Innovasjonsstrategi
 • Innovasjonsstyring
 • Ledelse av teknologiendring
 • Måling av innovasjon
 • Porteføljeforvaltning for innovasjon
 • Strategi
 • Utforming av driftsmodell for innovasjon
 • 2012, Master of Business Adminstration, MASTRA, Norges Handelshøyskole

 • 2002, Cand Polit i Medievitenskap, Universitetet I Bergen

 • 2008, DNB, Seniorrådgiver, Fagleder, Prosjektleder og Leder for ledelses- og organisasjonsutvikling

 • 2001 - 2008, AFF, Konsulent og Seniorkonsulent