Martin Hartmann Aasness

Senior Manager

KPMG i Norge

Martin Aasness er senior manager i Advisory og har mer enn 10 års erfaring med ledelse og styring, samt økonomistyring og regnskap i statlig forvaltning. Han har praktisk erfaring som mellomleder i et direktorat, og har bidratt i endringsprosesser og organisasjonsutviklingsprosjekter. Martin har ledet flere prosjekter og utviklingsarbeid, og er en god formidler. Martin har god rolleforståelse og har bekledd ulike roller som for eksempel rådgiver, revisor, etatsstyrer og tilskuddsforvalter. Han kjenner statlig forvaltning meget godt, og har også gode kunnskaper om kommunal sektor.

Kontakt

E-post: martin.aasness@kpmg.no

Telefon: +47 9282 2095

LinkedIn

 • Bedriftsrådgivning
 • Endringsledelse
 • Mennesker og endring
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Nasjonale myndigheter
 • Regionale myndigheter
 • Rådgivning
 • Strategiutvikling og -implementering
 • Universiteter og høyskoler
 • Utdanning
 • 2004, siviløkonom, NHH

 • 2001, Øk/Adm, HiOA/Oslo Met

 • 2018 - d.d, KPMG, senior manager - Advisory

 • 2016 - 2018, Direktoratet for økonomistyring (DFØ), fungerende nestleder i avdeling for forvaltning og analyse

 • 2011 - 2015, DFØ, seniorrådgiver - kompetansetjenester og utvikling av regelverk

 • 2010 - 2011, Kunnskapsdepartementet (KD), seniorrådgiver - etatsstyring av statlig institusjoner og tilskuddsforvaltning private institusjoner

 • 2005 - 2010, Riksrevisjonen - 2005-2018, og DFØ - 2008-2010