Marius Aanstad

Advokatfullmektig / manager

KPMG i Norge

Marius begynte å jobbe i KPMG Law Advokatfirmas selskapsskatteavdeling i Oslo i 2014. Siden da har Marius jobbet bredt med både nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning og bistått kunder i flere sektorer, blant annet Private Equity, shipping, eiendom, fisk og naturressurser. Marius bistår multinasjonale virksomheter på skatteområdet, og har ofte koordineringsansvar ovenfor KPMG-kontorer i utlandet. Skattebistanden er vidtrekkende og inkluderer skattemessig strukturering og optimalisering, fast driftsstedsvurdering, kildeskatt og skatteavtaler, transaksjoner, rentebegrensningsvurderinger, skatteberegninger, bistand ved ligning, bokettersyn og klagesaker.

Kontakt

E-post: marius.aanstad@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9551
LinkedIn

 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Internasjonale markeder
 • Investeringer
 • Juridiske tjenester
 • Skatt og avgift
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • Verdipapirfond
 • Økonomitjenester
 • 2014: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2014 - d.d.: KPMG Law AS Advokatfullmektig, internasjonal selskapsbeskatning

 • 2014: KPMG Law AS Trainee, internasjonal selskapsbeskatning

 • 2013: Advokatfirma DLA Piper Norway DA Trainee, Entrepriseavdelingen