Knut Askvig

Manager

KPMG i Norge

Knut er manager i revisjon og bistår også med drift av kontoret på Hamar. Han har seks års erfaring fra revisjon av større og mindre selskaper, primært innen varehandel og produksjonsvirksomhet. Knut har også erfaring fra økonomifunksjoner innenfor flere ulike bransjer og har bistått med implementering av konsolideringsløsninger, datavarehus og utarbeidet nye modeller for rapportering samt løpende forbedring og effektivisering av økonomifunksjonen.

Kontakt

E-post: knut.arne.askvig@kpmg.no

Telefon: +47 4661 0375

LinkedIn

 • Drift og styring av økonomifunksjonen
 • Endret årsregnskap
 • Finansstrategi
 • Implementering av økonomi-og regnskapssystem
 • Optimalisering av økonomi-og regnskapsprosess
 • Planlegging, budsjettering og forecasting
 • Revisjon
 • Revisjon av private aksjeselskaper
 • 2012, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI

 • 2008, Bachelor i regnskap og revisjon, Høgskolen i Oslo og Akershus

 • 2019 – d.d., KPMG AS, Manager

 • 2016 – 2019, Helse Sør-Øst RHF, Finansanalytiker

 • 2015 – 2016, Opera Software ASA, Senior Manager internal audit

 • 2013 – 2015, Gresvig, Controller

 • 2008 – 2013, KPMG AS, Senior Revisor