KPMG jobber med flere av Norges største aktører innenfor bygg, anlegg og eiendom, og våre eksperter har lang erfaring som rådgivere for bransjen. Vi har også et globalt nettverk av fagpersoner med bred erfaring og kompetanse som er særlig relevant for bygg- og anleggsbransjen. Vårt nettverk gjør at vi hurtig kan mobilisere rådgivingsteam – uavhengig av hvor du befinner deg og hvilke utfordring du står overfor.

Vi hjelper deg


Å levere tjenester av høyeste kvalitet er en selvfølge. Vi er opptatt av å levere på det som betyr mest for deg: Inntekter, kostnader, risiko og muligheter.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.

Svein Wiig

Svein Wiig
Partner og leder av KPMGs bransjegruppe for bygg, anlegg og eiendom

Gnister fra maskin

Sjekkliste for bygge- og anleggsbransjen


Bygge- og anleggsvirksomheter må forholde seg til et relativt omfattende og komplisert regelverk.

Vi håper sjekklisten vil være et nyttig hjelpemiddel - ikke bare for å overholde regelverket, men også for å identifisere hvilke muligheter man har til å kunne foreta lovlige tilpasninger av avtaler, transaksjonsstruktur og lignende, for derigjennom legalt å kunne redusere avgiftsbelastningen..


Les mer om sjekklisten
Kvinne med nettbrett på byggeplass

KPMGS siste bransjeundersøkelse – «No turning Back»


I vår siste internasjonale undersøkelse fra 2021 kan vi blant annet lese at aktørene i bransjen har klare ambisjoner om å øke fokuset på innovasjon, risikostyring, mangfold og bærekraft.

Vi kan også se at bransjen har kommet relativt greit gjennom pandemien og man ser at et tett og godt samarbeidet mellom byggherre og entreprenør har vært en helt avgjørende faktor.


Les hele rapporten her