Forenzní služby

O nás

Pomůžeme vám účinně bojovat s podvody a nezákonným či neetickým jednáním. Jsme připraveni rychle a diskrétně prošetřit podezření na zpronevěru, úplatkářství nebo střet zájmů. Cílem našich služeb je minimalizovat finanční ztráty a zabránit nenávratnému poškození vaší dobré pověsti.

Kromě prošetřování podezření či anonymních oznámení od tzv. whistleblowerů nabízíme také proaktivní služby – snižujeme riziko podvodů, prověřujeme integritu potenciálních zaměstnanců i obchodních partnerů a soulad s interními protikorupčními předpisy nebo legislativou (compliance).

Z ekonomického pohledu vám poradíme také při obchodních sporech, kde vystupujeme v roli soudního znalce, kvazimediátora nebo rozhodce.

Při své práci se opíráme o hluboké znalosti jednotlivých odvětví a díky speciálním forenzním technologiím dokážeme efektivně analyzovat velké množství dat a zajistit běžně nedostupné důkazy.