Úspěch firmy už se neměří pouze v penězích

Zákazníci jsou ochotni připlatit si za udržitelné produkty. Investoři chtějí svými financemi podpořit firmy, které se chovají odpovědně, a tedy méně rizikově. Vlády, nadnárodní organizace i oborové skupiny vyžadují větší transparentnost a banky dovedou uržitelným společnostem nabídnout výhodnější úroky.

Rozhodnutí držet v ESG krok s konkurencí, nebo se stát dokonce lídrem celého vašeho oboru, vás může přivést na nové trhy a pomoci vám získat nové zákazníky.

Udržitelný růst je podle nás jedinou cestou, jak vybudovat dlouhodobě úspěšný podnik, a jsme připraveni pomoci vám najít v ESG smysl i příležitosti

  

Články a analýzy

Spojte se s námi