Evropská unie na konci roku 2022 schválila Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dotkne se také firem mimo EU, které mají v Unii dceřiné společnosti či pobočky nebo jsou kótovány na regulovaných trzích EU.

V rámci schválené regulace CSRD zveřejnil EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) první soubor návrhů evropských standardů pro vykazování udržitelnosti (ESRS). ESRS jsou co do rozsahu a hloubky požadavků na zveřejňování výrazně přísnější než stávající směrnice o nefinančním výkaznictví (NFRD).

V první vlně, v roce 2025 (vykazování za finanční rok 2024), se bude regulace týkat firem, které již mají povinnost reportovat podle NFRD, tedy všech kótovaných společností, a zároveň velkých firem s více než 500 zaměstnanci, což jsou v Česku nižší desítky firem. O rok později (v roce 2026 – vykazování za finanční rok 2025) se směrnice rozšíří na všechny velké společnosti, které splní alespoň dvě z následujících kritérií:

 • více než 250 zaměstnanců,
 • obrat minimálně 40 milionů eur,
 • celková aktiva minimálně 20 milionů eur.

 

V dalších vlnách dopadne povinnost reportovat i na malé a střední podniky kótované na burze a na firmy mimo EU.

CSRD jde do hloubky i šířky

Jedním z hlavních cílů CSRD je zvýšit transparentnost podniků a jejich hodnotových řetězců, ale také postavit nefinanční reporting na roveň tomu finančnímu, aby se stal pro vedení firem stejnou prioritou.

I když firmy zveřejňují informace o svém přístupu k udržitelnosti již nějakou dobu, CSRD bude vyžadovat novou úroveň zveřejňovaných informací a stovky ukazatelů, politik a cílů v oblastech, jako jsou:

 • řízení rizik spojených s klimatickými změnami,
 • cirkulární ekonomika a znečišťování,
 • ochrana biodiverzity,
 • redukce spotřeby energie a vody,
 • férové zacházení s pracovníky jak v rámci firmy, tak v celém jejím hodnotovém řetězci,
 • prevence korupce,
 • řízení vztahů s dodavateli,
 • platební zvyklosti,
 • lobbistické aktivity ad.

Jste v první vlně? Začněte se připravovat co nejdříve

Do začátku prvního sledovaného období máte už pouze rok. Sesbírat všechna potřebná data z různých částí vaší firmy i od vašich dodavatelů nebo přenastavit procesy může trvat měsíce. Proto byste se už teď měli připravovat a zvážit:

 • vytvoření struktury řízení pod vedením představenstva,
 • zavedení procesu due diligence v celém hodnotovém řetězci firmy,
 • integraci ESG do podnikových systémů řízení rizik,
 • přípravu na ověřování zveřejňovaných informací třetí stranou,
 • plánování v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu.

 

Pokud patříte v oblasti ESG reportingu k průkopníkům, i tak se připravte, že zejména ve vašem hodnotovém řetězci vás čeká hodně práce. 

Jak vám pomůže KPMG

Ať už s nefinančním reportingem začínáte, nebo již nějakou dobu reportujete, pomůžeme vám připravit se na nové požadavky a výzvy vycházející z CSRD. Poskytneme vám své poradenské služby a řešení na míru nebo vám ověříme zveřejňované informace.