Ochrana dobrého jména naší firmy, boj proti korupci a dalšímu protiprávnímu jednání by se neobešly bez oznamovatelů (whistleblowerů). Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému KPMG můžete nezákonné jednání či profesní pochybení snadno oznámit, aniž byste se museli obávat negativních důsledků. 

Ochrana whistleblowerů na prvním místě

Zákon o ochraně oznamovatelů chrání před jakýmkoli odvetným opatřením ze strany KPMG, jako je například propuštění, nepovýšení, změna pracovních úkolů, změna pracoviště, snížení platu a špatné služební hodnocení nebo pracovní posudek.

Systém je zabezpečený a poskytovaný nezávislým dodavatelem. Oznámení může přijímat nepřetržitě.  

Co do oznámení patří a co ne

  • Střet zájmů a jakékoliv porušení pravidel či právních předpisů, které se týkají KPMG.
  • Systém naopak neslouží k vyjádření obecné nespokojenosti. Tyto záležitosti sdělte přímému nadřízenému nebo personálnímu oddělení. 

Jak na oznámení?

Oznámení můžete podat:

  • prostřednictvím systému  KPMG Whistleblower Channel, on-line řešení dostupné pro podání oznámení 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Odkaz na podání oznámení pro jednotlivé společnosti KPMG:

KPMG Česká republika, s.r.o.: 
https://wbreport.kpmg.se/00553115

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.:
https://wbreport.kpmg.se/49619187

KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář:
https://wbreport.kpmg.se/24733598

 

  • telefonicky

KPMG Česká republika, s.r.o.: +420 224 322 761

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.: +420 224 322 762

KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář: +420 224 322 763

 

  • na osobní schůzce

Prostřednictvím systému KPMG Whistleblower Channel nebo hlasové zprávy může oznamovatel požádat o podání oznámení během osobní schůzky. Schůzka se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Co do oznámení uvést

Čím konkrétnější a obsáhlejší bude, tím lépe. Doporučujeme postupovat podle následujících pěti otázek:

Co?        K jakému pochybení došlo?

Kdo?      Kdo se pochybení dopustil? Kdo další o něm věděl?

Kdy?      Kdy/v jakém období k pochybení došlo?

Jak?        Jakým způsobem došlo k pochybení? Existují nějaké důkazy, které to dokládají?

Kde?      Kde k pochybení došlo?

 

Můžete se rozhodnout, zda oznámení podáte anonymně nebo uvedete své osobní údaje.

Co se s oznámením bude dít po jeho odeslání

1.       Oznamovateli je přiděleno jedinečné evidenční číslo a heslo pro případ, že by chtěl doplnit další informace nebo sledovat vývoj šetření daného případu.

2.       Případ obdrží speciální oddělení KPMG a zašle oznamovateli potvrzení o přijetí oznámení do sedmi dnů od podání. Oznamovatel však může uvést, že nechce být o přijetí oznámení vyrozuměn.

3.       Speciální oddělení KPMG provede prvotní posouzení případu.

4.       Oznámení a jeho prvotní posouzení jsou předány předem určeným kontaktním osobám v rámci KPMG, které případ dále zpracovávají a plánují opatření. KPMG zajistí, aby oznámení nebylo předáno nikomu, koho se týká.

5.       KPMG rozhodne o případných nápravných opatřeních.

6.       Pokud si oznamovatel vytvořil účet, nebo jiným způsobem poskytl kontaktní údaje, obdrží zpětnou vazbu.

Oznámení o porušení práva EU, které spadá do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, oznamte přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR:

Tento způsob lze využít také v případě, že se oznamovatel rozhodne nepodávat oznámení přes Whistleblower Channel nebo určené telefonické linky.