Martin Křivánek

Director, Risk Consulting

KPMG Česká republika

Martin pracuje v KPMG Česká republika od roku 2007. Vede tým zaměřený na ESG, který se zabývá strategiemi udržitelnosti a nastavením KPIs pro transformaci k nízko emisní ekonomice, řízením klimatických rizik, posuzováním dopadů a implementací regulatorních požadavků (EU, ECB, EBA, ESMA a ČNB), zelenou taxonomií EU a nefinančním reportingem. Má rozsáhlé zkušenosti s prací pro klienty z řad bank, obchodníků s cennými papíry a investičních společností. Specializuje se na řízení rizik, poradenství, posuzování dopadů, přezkum výpočtů, vývoj modelů a sestavování finančních a regulatorních výkazů. Od roku 2023 zastává funkci Head of CEE Sustainability Services.

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2007

  • Člen britské Asociace certifikovaných účetních (ACCA), 2012

  • Manažer finančních rizik (FRM), 2013

  • Energy Risk Professional (ERP), 2014