Maroš Holodňák

Partner, Risk Consulting

KPMG Česká republika

Maroš odpovídá za forenzní služby v regionu střední a východní Evropy. Od roku 2009 působí na pozici Director ve forenzním týmu KPMG Česká republika. Má 20 let zkušeností, zejména z oblasti vyšetřování podvodů a řízení rizik podvodného jednání. Maroš vedl zakázky v celé řadě odvětví a rovněž poskytoval služby klientům zapojeným do soudních sporů. Rovněž pomáhá společnostem předcházet rizikům korupce a podvodů: pomáhá jim vyhodnotit, navrhovat a zavádět systémy účinných kontrol a provést potřebné změny v organizaci. Maroš je také odpovědný za nabídku služeb forenzních technologií, jako je zajišťování a analýza elektronických důkazů.

  • Ekonomická Univerzita Bratilsava, Podnikohospodářská fakulta Košice

  • CIA – Certifikovaný interní auditor

  • CFE – Certifikovaný vyšetřovatel podvodů