IT poradenství a audit

O nás

Rostoucí využívání a s tím spojené regulace informačních technologií přináší společnostem nejen úspory a konkurenční výhody, ale i nové výzvy. Interní IT odborníci jsou často vytíženi rutinními úkoly a nemají tak dostatek kapacit a znalostí, aby se mohli hrozbám, rizikům a novým regulatorním požadavkům plně věnovat.

Naše oddělení poskytuje řadu služeb, které se těmto tématům věnují. S pomocí osvědčených přístupů, nástrojů a technik pomáháme identifikovat a vyhodnotit rizika spojená s oblastí IS/IT. Analyzujeme data, která informační systémy produkují, navrhujeme a následně zavádíme vhodná nápravná opatření a možnosti optimalizace. Spolupracujeme na provádění interních či externích IT auditů. V rámci agendy nabízíme také služby z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a kromě toho se zabýváme datovou analýzou a trhem využívanými technologiemi a nástroji (SQL, Python, BI a řada dalších).

Z pohledu IS/IT je prostředí každé společnosti jedinečné. Naši odborníci proto disponují certifikacemi v různých oblastech (CISA, CRISC, ITIL, CIPP/E, ISMS Lead Auditor, Prince2, CISM, CISSP) a s klienty spolupracují na maximálně individuální úrovni.