SAP je předním systémem pro plánování podnikových zdrojů, který organizace podporuje při transformaci jejich podnikových procesů pro udržitelný rozvoj.

Ať už chcete SAP implementovat, nebo ho využíváte roky a zvažujete migraci do cloudu, mít po boku důvěryhodného a spolehlivého partnera bude pro váš úspěch klíčové.

Holistický přístup a globální know-how

Nesoustředíme se pouze na implementaci technologií. Aplikujeme byznysový, holistický přístup, který stojí na globálních poznatcích, lokální odbornosti a znalosti sektoru. Naše know-how propojujeme s nejnovější technologií SAP, díky které mitigujeme rizika, zkrátíme dodací lhůty a maximalizujeme skutečný potenciál vaší investice.

Máme vzorec na úspěšnou migraci do cloudu

Naši zkušenost z tisíců úspěšných transformačních projektů jsme propojili s nejnovějšími cloudovými technologiemi. Výsledkem je vzorec pro nastartování udržitelné změny, zvýšení výkonu, dlouhotrvající hodnoty a dosažení vašich byznysových cílů.  

1. Functional process

Nejprve se seznámíme s vašimi požadavky, podrobíme je kritické analýze a s využitím našeho know-how navrhneme jejich řešení.

Naše předkonfigurované funkční procesy zahrnují pochopení taxonomií osvědčených procesů, kontrol, pracovních postupů a modelů funkční vyspělosti procesů.

Posoudíme současný stav vaší organizace a pomůžeme vám rychleji dosáhnout vašich cílů a technologických požadavků.

2. People

Vytvoříme strukturu pro reporting, vydefinujeme role a odpovědnosti a pomůžeme s řízením změn i řešením případných problémů.

Najdeme nejefektivnější způsob, jak vám pomoci s přechodem do cloudu s ohledem na to, jaký dopad to bude mít do vaší organizace.

V našem přístupu také pečlivě zohledňujeme kontrolní mechanismy, segregaci povinností a související požadavky na pracovní postupy s cílem zvýšit efektivitu společnosti.

Zaměřujeme se i na řízení změn – definujeme dopad a rozsah navrhovaných změn, včetně posouzení připravenosti, školení, strategií přijetí a podpory po implementaci.

3. Service delivery model

Nejprve určíme, co přesně se má udělat a poté vymyslíme způsob, jak toho dosáhnout.

Podpoříme, rozvineme a posoudíme centra sdílených služeb, centra excelence a modely outsourcingu, které optimalizují poskytování služeb ve vaší organizaci.

4. Technology

Dodáme prostředí, aplikace i integrace, které zpřístupní a automatizují vaše procesy.

Naše předkonfigurovaná řešení SAP s nejnovějšími postupy pomohou dosáhnout výsledků rychleji, s nižšími náklady i riziky. Pracujeme s referenční cloudovou architekturou, předpřipravenými integracemi a tisíci testovacími skripty, abychom váš přechod na cloud zvládli za co nejkratší dobu.

5. Performance insights and data

Dodáme data a struktury kmenových dat, které umožní agilní rozhodování.

Náš rámec informací a klíčových ukazatelů výkonnosti přesahuje výkazy poskytované dodavateli a umožňuje řešení na míru, která vaší organizaci pomohou dosáhnout stanovených cílů.

6. Governance

Určíme rizika, kontroly, povinnosti, přístupová pravidla a zásady.

Zavedeme strukturu řízení, která podpoří řízení změn, plánování releasů a reporting.

Kontakty