Kybernetická rizika jsou celosvětovým rizikem číslo jedna, firmy je přesto často berou na lehkou váhu.

Hacker způsobil benešovské nemocnici škodu 59 milionů a výpadek služeb na 20 dní. Fakultní nemocnice v Brně po kybernetickém útoku z roku 2020 vyčíslila škodu na 150 milionů korun. Hackerský útok na počítačovou síť těžařské společnosti OKD měl pak za následek pozastavení těžby ve všech jejích dolech.

Podobným scénářům dokáže předejít včasná a důkladná analýza bezpečnostních rizik. Díky ní firmy znají svá aktiva a ví, jak efektivně je proti kybernetickým rizikům chrání. Přesto se ve své praxi setkáváme s tím, že analýzou rizik některé firmy chápou pár listů v Excelu.

Naopak rozsáhlé analýzy rizik v tabulkách nebo formulářích mohou být nepřehledné a složité na aktualizaci. Vedení společností jim navíc často nerozumí, zvláště jejich technologickým a kybernetickým aspektům.

Máme řešení. 

Seznamte se s KPMG SARA – komplexním nástrojem pro řízení rizik kybernetické a informační bezpečnosti

SARA vám pomůže identifikovat a hodnotit aktiva. Díky ní pochopíte, jaká informační a kybernetická rizika ohrožují vaši společnost a budete schopni je srozumitelně interpretovat i řídit.

SARA kombinuje standardní metodu analýzy rizik s přístupy Enterprise Architektury. Pro jednoduché zobrazení výstupů využívá vlastností lidského mozku, který informace nejsnáze pochopí v podobě schématu či modelu, namísto tabulky nebo prostého textu.

Díky tomu poskytuje detailnější, a přesto pochopitelnější a srozumitelnější výstupy založené na datech. Modely v nástroji SARA slouží nejen jako popis daného problému, ale i jako samotné řešení. Úpravou modelu automaticky upravíte i výstupy analýzy rizik.

Vazby mezi systémy uvidíte na první pohled

Na jednom grafickém znázornění uvidíte namodelované nejen hrozby a zranitelnosti, ale i jejich řešení v souvislostech. Z modelu ihned poznáte, jakými vazbami jsou vaše aktiva propojená i jak je lépe chránit. Modely jsou navíc tvořeny ve všeobecně známém modelovacím jazyku Archimate, což usnadňuje jejich pochopení.

  

Klíčové hodnoty nástroje SARA

  

  

Kontakty