Tomáš Kudělka

Director, Management Consulting

KPMG Česká republika

Tomáš vede technologický tým KPMG. Dohlíží na IT projekty, zejména v oblastech strategie IT, kybernetické bezpečnosti, ale i řízení a návrhů IT architektur. Zaměřuje se mimo jiné na pomoc firmám v přípravě na nové předpisy EU o síťové a informační bezpečnosti (NIS2), o digitálních službách (DSA) a digitálních trzích (DMA). Působil v Británii a řídil týmy v Německu a Španělsku. Dříve zastával vedoucí pozice v nadnárodní společnosti Diebold Nixdorf a u mezinárodního systémového integrátora Simac.