O nás

Služby přizpůsobujeme vašim specifickým potřebám a pomáháme vám snížit náklady. Poradíme, jak efektivně vést účetnictví a mzdovou agendu a lépe řídit podnikání.

Naše služby manažerského reportingu jsou založeny na finančním účetnictví a umožňují vám z něj získat maximum informací. Vedení finančního účetnictví můžeme částečně nebo úplně převzít a díky vhodné kombinaci lidských zdrojů, odborných znalostí a technického vybavení zvýšit jeho efektivitu.   

Formou outsourcingu můžeme plně převzít mzdovou agendu, od výplaty čistých mezd až po vyřízení veškeré související administrativy. Zpracování mezd flexibilně navážeme na vaše interní procesy, které plně respektujeme. Nabízíme také zpracování mezd top managementu.

Poskytujeme i řadu služeb v oblasti administrativní podpory, například zpracování platebních příkazů, faktur a statistických výkazů. Rovněž připravujeme podklady pro vyúčtování cestovních výloh.