Interní audit

O nás

Neefektivní řízení rizik, chyby v nastavení procesů, nekvalitní řízení projektů nebo nesprávné podklady pro manažerské rozhodování, to vše může vaší společnosti způsobit významné ztráty.

Identifikovat tyto problémy a navrhnout jejich nápravu pomáhá interní audit, který úzce spolupracuje s vedením společnosti.

Efektivnímu internímu auditu často brání nedostatek zkušených odborníků s odpovídajícími technickými znalostmi a nesprávně nastavené procesy. Dalším problémem bývá nedostatečná spolupráce s vedením společnosti, nejasná definice požadavků vůči internímu auditu či neefektivní komunikace .

Služby společnosti KPMG Česká republika mohou pomoci tyto problémy překonat a zajistit efektivní činnost interního auditu, která bude vyhovovat potřebám vaší společnosti a přinášet jí vysokou přidanou hodnotu.

Ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů a Českou bankovní asociaci jsme 23. února 2022 pořádali 18. setkání interních auditorů z finanční oblasti. V úvodu setkání vystoupil pan Jiří Rusnok, guvernér České národní banky.
Záznam celého setkání je k dispozici zde Webinář: 18. Setkání interních auditorů z finanční oblasti - YouTube.