Lukáš Bajgar

Partner, Risk Consulting

KPMG Česká republika

Lukáš je v oddělení Risk Consulting odpovědný za poradenské služby pro společnosti z bankovního a pojišťovacího sektoru. Má více než 13 let zkušeností s vedením projektů v oblasti řízení rizik, optimalizace procesů a implementace klíčových regulatorních změn u finančních institucí. V KPMG Lukáš současně vede tým specialistů zaměřených na poskytování služeb interního auditu a compliance.

  • Bankovnictví
  • Finanční služby
  • Pojišťovnictví
  • Veřejná politika a regulatorní změny
  • Řízení rizik
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, obor finance, 2004

  • Aarhus University, School of Business and Social Sciences, 2004

  • člen britské Asociace certifikovaných účetních (ACCA), 2009