Účetní poradenské služby

O nás

Rostoucí potřeba kvalitních dat pro statutární a skupinový reporting i interní rozhodování klade velké nároky na finanční oddělení společností. Jejich výkonnost pak ovlivňují změny v legislativě, zkracující se termíny a změny ve struktuře skupiny, ale i rutinní úkoly.

Můžeme společnostem pomoci získat ty správné informace pro finanční řízení rychleji a efektivněji. Máme k dispozici odborníky s praktickými znalostmi a rozsáhlými zkušenostmi s účetnictvím a výkaznictvím dle IFRS a českých účetních standardů. Máme své zástupce v profesních orgánech a jsme v úzkém kontaktu s regulátory i s těmi, kdo vytvářejí pravidla – jsme tedy dobře obeznámeni s novými standardy i s nejlepšími praktikami na trhu.

Pracujeme s nejpokrokovějšími nástroji na trhu, které využívají znalostí získaných během zakázek v oblasti účetního poradenství a odborných znalostí našich specialistů. Tím se podstatně zrychluje proces identifikace klíčových oblastí, které je třeba zlepšit.