Jiří Urban

Director, Risk Consulting – Forensic

KPMG Česká republika

Jiří má s forenzní prací přes 15 let zkušeností. Zaměřuje se především na poradenství při soudních sporech a mezinárodních arbitrážích. Podpora, kterou Jiří poskytuje klientům, zahrnuje úvodní zhodnocení sporu z ekonomické nebo účetní perspektivy, přípravu posudků pro klienty a kritickou revizi posudků znalců protistrany, a podání vysvětlení u soudu nebo před rozhodčím tribunálem. V oblasti investičních arbitráží Jiří spolupracoval s právními zástupci jak investorů, tak žalovaných států v zemích střední a východní Evropy. Vedle poradenství při sporech má Jiří rozsáhlé zkušenosti také s dalšími typy forenzních zakázek, jako je vyšetřování podvodů a prověrky v souvislosti s americkým protikorupčním zákonem FCPA, při kterých spolupracoval s právními poradci a zástupci klienta, pomáhal analyzovat důkazy, řídil projektové týmy a připravoval zprávy shrnující závěry vyšetřování.

  • Mezinárodní obchod a Peněžní ekonomie, Vysoká škola ekonomická v Praze

  • Právo, Karlova Univerzita, Praha

  • Program Erasmus, École des hautes études commerciales de Paris

  • FCCA – Člen komory certifikovaných účetních