Lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam là nguồn động lực thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Việt Nam cũng đã định vị mình là một trung tâm sản xuất toàn cầu nhờ vào vị trí địa lý, chính sách thuận lợi của chính phủ, chi phí lao động thấp, lực lượng lao động lớn và Chiến lược Trung Quốc+1. Tuy nhiên, hầu hết các Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam vẫn tham gia vào các công đoạn thâm dụng lao động, ít lợi nhuận, giá trị gia tăng thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu các Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam có thể thích ứng với “Bình Thường Mới” của ngành sản xuất toàn cầu bằng cách nâng cao năng lực của họ trong toàn bộ chuỗi cung ứng, thì họ có thể tăng triển vọng thăng tiến trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Báo cáo này được thiết kế nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiện trạng vị trí của Việt Nam trong Chuỗi giá trị toàn cầu và tầm nhìn hướng tới tương lai về những khả năng có thể đạt được.

Download PDF

Hành trình hội nhập vào Chuỗi giá trị toàn cầu

Cái nhìn sâu sắc về vị thế của Việt Nam trong Chuỗi giá trị toàn cầu từ ‘Giai đoạn hiện tại’ đến ‘Giai đoạn tiếp theo’ và ‘Làm thế nào để hội nhập và đạt được lợi thế lớn nhất trong quá trình chuyển đổi sang vị thế cao hơn trong Chuỗi giá trị’.Tải về PDF Tiếng Anh (1.9 MB) ⤓Tải về PDF Tiếng Việt (1.9 MB) ⤓

Những lợi ích chính cho Việt Nam từ việc chuyển đổi sang giai đoạn cao hơn trong Chuỗi giá trị toàn cầu:
Tỷ suất lợi nhuận cao hơn

Đến từ các sản phẩm & công đoạn sản xuất phức tạp hơn với ứng dụng công nghệ tiên tiến, năng lực sản xuất và quản lý cao
Cơ hội kinh doanh mới

Tăng trưởng và mở rộng khả năng thâm nhập thị trường thông qua việc đa dạng hóa nền kinh tế sang các ngành công nghiệp mới hoặc kế cận
Một điểm đến đầy thu hút

để đa dạng hóa hoặc tái định vị chuỗi cung ứng

Đến từ cơ sở hạ tầng phát triển tốt, chính sách tốt (bao gồm chính sách thương mại, mở cửa thu hút FDI) và các yếu tố liên quan đến Chuỗi giá trị toàn cầu (bao gồm chính sách thể chế, hải quan, v.v.)
Cải thiện điều kiện việc làm

Công việc tốt hơn với mức lương và điều kiện làm việc được cải thiện do giảm tỷ lệ tham gia vào giai đoạn sử dụng nhiều lao động và tập trung vào phát triển lao động có tay nghề cao

Liên hệ chúng tôi

Kết nối cùng chúng tôi