Tổng quan

Báo cáo về “Chuỗi cung ứng Việt Nam Cơ hội & Thách thức” được đội ngũ các chuyên gia tại KPMG tiến hành vào trong tháng 5 và tháng 6 năm 2021 với sự tham gia của đông đảo các Giám đốc điều hành, Giám đốc/Trưởng phòng chuỗi cung ứng, mua sắm, sản xuất và những nhân sự chủ chốt trong doanh nghiệp từ các ngành nghề đa dạng, các doanh nghiệp tham gia có quy mô và mức độ trưởng thành khác nhau.

Trong bối cảnh các quốc gia không ngừng hội nhập và một thế giới đang phục hồi sau đại dịch Covid, việc đương đầu với biến động đang trở thành một phần tất yếu đối với doanh nghiệp trên chặng đường phát triển kinh doanh. Các phương thức vận hành chuỗi cung ứng trong quá khứ nay không thể đáp ứng vận hành doanh nghiệp một cách tối ưu. Do đó, các doanh nghiệp thành công là những tổ chức có khả năng thích ứng tốt với sự thay đổi liên tục và không ngừng cải tiến.

Báo cáo này sẽ cung cấp những góc nhìn thực tế và đa chiều về thực trạng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, dẫn dắt độc giả từ vấn đề ‘Chúng ta đang ở đâu’ tới tầm nhìn ‘Chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu’ và giải pháp ‘Đi như thế nào’.

Mục tiêu của báo cáo

Báo cáo nhằm mục đích cập nhật thông tin tới các nhân sự đang hoạt động trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng về những thách thức mà các doanh nghiệp khác đang phải đối mặt; cũng như kế hoạch chuyển đổi trong tương lai.

Những hiểu biết này sẽ giúp đội ngũ quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp thêm tự tin khi phác thảo định hướng tương lai trong một môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Báo cáo cũng đưa ra các nhận định và quan điểm của các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm tại KPMG Việt Nam về việc cách đương đầu với thách thức và giải pháp quản lý hiệu quả và vận hành chuỗi cung ứng tại mỗi doanh nghiệp. 

Kết nối cùng chúng tôi