Nguyễn Hoàng Ly

Giám đốc, Công ty Luật KPMG

KPMG Việt Nam

Bà Ly có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý tại các công ty luật quốc tế. Bà đã thực hiện tư vấn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính ngân hàng, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, bất động sản, dự án đầu tư, Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp, nổi bật nhất là kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập và thoái vốn, lĩnh vực phát hành chứng khoán trong nước và quốc tế, dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dự án phát triển bất động sản và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Một số dự án lớn bà Ly từng tham gia:

 • Tư vấn cho một Ngân hàng thương mại của Việt Nam liên quan đến việc đầu tư vốn chủ sở hữu 182 triệu USD và khoản nợ thứ cấp 125 triệu USD.
 • Tư vấn cho một ngân hàng thương mại của Việt Nam liên quan đến việc sáp nhập với một ngân hàng thương mại Việt Nam khác.
 • Tư vấn cho một tập đoàn Nhật Bản về việc mua lại cổ phần tại một ngân hàng thương mại Việt Nam (thông qua tổ hợp các giao dịch).
 • Tư vấn cho một công ty tài chính Việt Nam với tư cách là bên tài trợ trong giao dịch 1.440 tỷ đồng về việc mua lại 70% cổ phần của một khách sạn 5 sao tại Hà Nội.
 • Tư vấn cho một tập đoàn bất động sản và khách sạn với tư cách là công ty phát hành liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho bên tư vấn của Recapital.
 • Tư vấn cho công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ trong việc mua lại 49% cổ phần đã phát hành để đạt được quyền sở hữu cuối cùng trong 2 giai đoạn của một dự án phát triển nhà ở hỗn hợp tại Việt Nam.
 • Tư vấn cho một tập đoàn truyền thông Nhật Bản về việc mua lại cổ phần trong một công ty đại chúng của Việt Nam.
 • Tư vấn cho một tập đoàn của Nhật Bản trong một dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP.

Lĩnh vực tư vấn:

 • Tài chính và ngân hàng
 • Thị trường vốn
 • Bất động sản
 • Dự án đầu tư
 • Dịch vụ doanh nghiệp
 • Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp
 • Cử nhân Luật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

 • Thạc sĩ Luật, Đại học Toulouse, Pháp

 • Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội