Celosvetová sieť KPMG nám poskytuje detailný pohľad do podnikania v jednotlivých odvetviach kdekoľvek vo svete.

Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Sektoroví lídri

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel celosvetovo očakáva veľké zmeny, ktoré prinesú aj nové výzvy pre slovenské spoločnosti.

Centrá zdieľaných služieb

Na Slovensku sme v centrách zdieľaných služieb zaznamenali za posledné roky vysoký rast, tak v počte zamestnancov, ako aj v počte centier samotných.

Energetika

Energia je pre náš život nevyhnutná. Poháňa naše prístroje, napája a zohrieva naše domovy či firmy. Bez nej moderná ekonomika nedokáže fungovať.

Finančné služby

Technológia poháňa zmenu v spoločnostiach zo sektorov bankovníctva, poisťovníctva a správy investícií.

Infraštruktúra

Investície do budovania infraštruktúry sa považujú za dôležitý faktor pre zvyšovanie zamestnanosti a ekonomický rast ekonomiky Slovenskej republiky.

Maloobchod

Neustále zmeny testujú pripravenosť firiem pôsobiacich v odvetví maloobchodu.

Sektor nehnuteľností

Spoločnosti v sektore nehnuteľností čelia zmenám, ktoré vyvolávajú najmä nové technológie, prísnejšia regulácia a rastúce nároky ich klientov.

Výrobný sektor

Budúcnosť výrobného odvetvia patrí hráčom, ktorí sú schopní zosúladiť ekonomickú výkonnosť a udržateľný rast a zároveň sa prispôsobiť novým digitálnym výzvam.