Vedenie spoločnosti a partneri sú zodpovední za stratégiu firmy a jej implementáciu. Pravidelne preverujú a hodnotia zásadné oblasti, ako je prevádzková a finančná výkonnosť, ročné podnikateľské plány a rozpočty, obchodné ponuky alebo postupy v oblasti riadenia rizík.

KPMG na Slovensku má 9 partnerov a 10 associate partnerov, aktuálne pod vedením Riadiaceho partnera Quentina Crossley.

Naše vedenie

Kenneth Ryan

Kenneth Ryan

Chief Operating Officer, KPMG Stredná a východná Európa

Quentin Crossley

Quentin Crossley

Riadiaci partner, zodpovedný za Poradenské služby

Martin Kršjak

Martin Kršjak

Partner, zodpovedný za Audit

Tomas Ciran

Tomáš Ciran

Partner, zodpovedný za Daňové a právne služby

Theo van Eeden

Theo van Eeden

Partner, zodpovedný za Quality and Risk Management

Audit

Ivana Mazániková

Ivana Mazániková

Partner, Audit

Ľuboš Vančo

Ľuboš Vančo

Partner, Audit

Peter Žoldák

Peter Žoldák

Partner, Audit, ESG Assurance

Štefan Karšay

Štefan Karšay

Associate Partner, Audit

Branislav Prokop

Branislav Prokop

Associate Partner, Audit

Eva Švigárová

Eva Švigárová

Associate Partner, Audit & SSC

Daňové a právne služby

Marian Dzuroška

Marian Dzuroška

Associate Partner, Právne služby

Marek Masaryk

Marek Masaryk

Associate Partner, Poradenstvo pre lokálne firmy

Radoslav Kratky

Radoslav Krátky

Associate Partner, Daňové služby

Martin Zima

Martin Zima

Associate Partner, Daňové služby

Poradenské služby

Rudolf Sedmina

Rudolf Sedmina

Partner, Poradenstvo

Lygia Fullbrook

Lygia Fullbrook

Associate Partner, KPMG Talent Solutions, zodpovedná za Clients & Markets

Marc Leubner

Marc Leubner

Associate Partner, zodpovedný za Deal Advisory

Michal Maxim

Michal Maxim

Associate Partner, Poradenstvo

Napíšte nám