Firmy pôsobiace v sektore energetiky dnes prechádzajú významnou transformáciou, ktorej cieľom je udržať krok s meniacimi sa energetickými potrebami. Ak neviete, ako na to, naši odborníci vám vedia pomôcť.

V EÚ aj na Slovensku je v sektore energetiky aktuálne diskutovaných niekoľko kľúčových tém. Okrem potreby reagovať na zmeny, ktoré priniesla pandémia, sú to najmä nastavenie energetického mixu a postupný prechod k obnoviteľným zdrojom energie, regulácia a prevádzka infraštruktúrnych aktív a sietí a právne záväzné ciele týkajúce sa zníženia emisií uhlíka.

Náš tím poskytuje poradenstvo podnikom z oblasti výroby, distribúcie a dodávok elektrickej energie a plynu, ako aj vodárenským spoločnostiam.

Pravidelne pre vás pripravujeme newsletter z energetického odvetvia,  je to náš výber odborných článkov a štúdií, ktoré by vás mohli inšpirovať.

Ako vám vieme pomôcť

Okrem audítorskýchdaňových a právnych služieb poskytuje KPMG na Slovensku pre firmy pôsobiace v energetike aj poradenské služby ako:

 • pomoc pri hodnotení a prispôsobovaní dodávateľského reťazca a prevádzkových modelov súčasnému trhovému prostrediu;
 • pomoc pri identifikácii zraniteľných miest a postupov pri riadení rizika pri hrozbách ako kybernetické útoky alebo významné udalosti súvisiace s počasím;
 • poradenstvo v oblasti krízového manažmentu, modelovania rizika a budovania odolnosti infraštruktúry;
 • pomoc pri digitálnej transformácii, pri nastavení produktového mixu a predajných stratégiách,
 • optimalizácia digitálneho portfólia spolu so zavádzaním nových technológií;
 • identifikácia obchodných príležitostí a nových potenciálnych trhov; 
 • identifikáciu a implementáciu prístupov na optimalizáciu nákladov, IT infraštruktúry a procesných tokov;
 • dátová analytika;
 • riadenie a optimalizácia zákazníckej skúsenosti, 
 • implementáciu a konverziu na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS);
 • zavedenie dôkladných interných kontrol.

Kontaktujte nás

Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Súvisiaci obsah