Dekarbonizácia a elektrifikácia sú dva trendy, ktoré definujú sektor energetiky vo svete. Decentralizovaná energetická sieť by mohla pokryť 20 % celosvetového špičkového zaťaženia do roku 2030. Šesť z desiatich spoločností z odvetvia energetiky priznáva, že v súčasnosti sú zraniteľnejší než kedykoľvek predtým. Tieto informácie vyplývajú z publikácie KPMG Plugged In Power and Utilities Magazine.

Uprostred prebiehajúcej vojny vo východnej Európe sa viac pozornosti upriamuje na energetickú bezpečnosť. Krajiny s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov majú potenciál lepšie odolať nestabilným dodávateľským reťazcom palív a udržať štandard v energetike, obchode a verejných službách. 

Urýchlenie prechodu na obnoviteľnú energiu

Nemecko, ktoré je závislé od ruského plynu, oznámilo, že sa úplne vzdá uhlia do roku 2030, je to teda o 8 rokov skôr, ako pôvodne plánovalo. Do roku 2030 chce získavať 80 % elektriny z obnoviteľných zdrojov. Francúzsko a Rakúsko idú podobným smerom a Poľsko, jeden z najväčších spotrebiteľov uhlia v Európe, výrazne investuje do veternej energie. 

Obnoviteľné zdroje energie prinášajú väčšiu energetickú nezávislosť, pretože energia sa vyrába bližšie k tým, ktorí ju potrebujú, v rámci národných hraníc. Decentralizovaná sieť by mohla pokryť 20 % celosvetového špičkového zaťaženia do roku 2030. To zahŕňa aj solárne batérie, ktoré poskytujú vysoko spoľahlivú zálohu. 

Prepojenie systémov vytvára príležitosti pre kyberzločincov

V čoraz viac prepojených systémoch majú zločinci viacero príležitostí nabúrať sa do siete prostredníctvom jednotlivcov alebo spoločností, ktoré majú slabšiu kybernetickú bezpečnosť. Výsledkom je širšia škála bodov, na ktoré môžu hackerizaútočiť.

V nedávnom prieskume menej ako polovica (47 %) odborníkov v oblasti energetiky uviedla, že bezpečnosť ich  prevádzkových systémov, je silná ako bezpečnosť IT. Šesť z desiatich zároveň priznáva, že ich spoločnosť je v súčasnosti zraniteľnejšia než kedykoľvek predtým.

Na rozdiel od IT, ktoré máva troj až päťročný životný cyklus, mnoho zariadení prevádzkových systémov v sektore energetiky beží na starom a často nepodporovanom softvéri a hardvéri. S digitálnou transformáciou rastie počet útokov. Môžu zasiahnuť aj množstvo menších spoločností alebo startupov, ktoré pôsobia ako dodávatelia elektriny a plynu bez sofitstikovaných a kyberneticky zabezpečených systémov. 

„Domáce nabíjačky do áut, rozširujúca sa a čoskoro aj všadeprítomná konektivita pre elektrické vozidlá, by mohla pri výpadkoch zastaviť dopravu a spôsobiť nehody. Navyše, naše spoliehanie sa na obnoviteľnú elektrinu môže zaťažiť siete, najmä, ak sa akumulátory z akéhokoľvek dôvodu vybijú. Ich nefunkčnosť môže spôsobiť výpadok pitnej vody, zariadení na odpadovú vodu a komunikačnej infraštruktúry. Okrem toho, skladovanie batérií možno považovať za väčšie riziko požiaru. Nadšenie z dekarbonizácie tak môže rýchlo opadnúť, ak ľudia nebudú môcť používať svoje elektrické autá, prať si oblečenie alebo variť večeru,“ dodáva Miroslav Talian.

Útoky kyberzločincov bránia prijatiu obnoviteľnej energie

Od ruskej invázie na Ukrajinu došlo k niekoľkým údajným kybernetickým útokom na európske spoločnosti vyrábajúce veternú energiu, či už priamo alebo prostredníctvom ich dodávateľov. Pri jednom incidente utrpela nemecká spoločnosť poruchu viac ako 5 000 veterných turbín. Notoricky známy ransomvérový gang sa údajne prihlásil k zodpovednosti za najmenej jedno napadnutie a tvrdí, že bude zdieľať interné informácie a zdrojový kód s Ruskom. Ak spotrebitelia nadobudnú pocit, že poskytovatelia zelenej energie by mohli trpieť väčšími výpadkami, o využívanie podobných služieb nebude záujem. 

O publikácii

Globálna KPMG publikácia o energii a službách Plugged In sa zameriava na dekarbonizáciu a elektrifikáciu odvetvia. Pozerá sa na regulačné orgány a ich požiadavky na tento priemysel, aby preukázali, že urobili všetko pre vyhnutie sa výpadkom. No a v neposlendom rade približuje, ako môžu spoločnosti čeliť bezpečnostnému riziku a zostať odolnými.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás