Dopad rizika spojeného s klimatickými zmenami spôsobil jednu z najväčších zmien v histórii automobilového odvetvia. V súčasnosti sa vynakladajú obrovské finančné zdroje na kapitálové výdavky a na výskum a vývoj, ktoré sa použijú na vývoj nových technológií vrámci elektromobility (vrátane vývoja batérií), uvedenie nových modelov EV na trh, vytvorenie špecializovanej nabíjacej infraštruktúry a rozvoj ekosystému energetických produktov. 

Prechod na vozidlá s nulovými emisiami je riadený regulačnými opatreniami a prebieha v rôznom tempe v rámci Európy, kde je regulácia najprísnejšia a najrepresívnejšia, nasledovaná Čínou a USA. Uvedenie nových vozidiel s nulovými emisiami predstavuje významný podiel na úsilí o dekarbonizáciu v rámci hodnotového reťazca u výrobcov pôvodného zariadenia. Väčšine pôvodných výrobcov automobilov chýba jasná konkurenčná výhoda (v EV) a sú vystavení riziku zníženia zisku z predaja EV v krátkodobom až strednodobom horizonte.

Rýchlosť elektrifikácie dopravy bude naďalej závisieť od vládnych dotácií, zavádzania nabíjacej infraštruktúry, trendov týkajúcich sa regulácie emisií uhlíka, cien ropy, cien batérií a čo je zásadnejšie, cien surovín pre výrobu batérií a kapacít batérií.

Spoločnosti, ktoré sa venujú zavádzaniu a využívaniu elektrickej energie, môžu tažiť zo zmeny energetického odvetvia a využiť nové zdroje prijímov spojených s elektromobilmi. Výrobcovia automobilov si môžu upevniť svoju konkurenčnú pozíciu pri prechode na EV s cieľom diverzifikovať ponuku produktov a rozšíriť podiel na trhu.

Recyklácia batérií používaných v elektromobiloch je ďalšou dôležitou otázkou v rámci ESG. S veľkou pravdepodobnosťou však bude nákladnou záťažou a nie príležitosťou pre výrobcov OEM – hra o „obmedzení škôd“. Tí výrobcovia OEM, ktorí ako prví nadviažu partnerstvá s recyklátormi batérií, budú mať najlepšiu pozíciu na zmiernenie týchto nákladov na batérie na konci životnosti. Podniky s opätovným používaním batérií (napr. pre aplikácie stacionárneho skladovania) môžu na druhej strane predstavovať nové možnosti zisku (v závislosti od vývoja cien nových batérií). Ďalšie príležitosti spočívajú v nových fondoch zisku v ekosystéme energetických produktov a služieb sprevádzajúcich uvedenie elektromobilov (nabíjací hardvér/softvér/ infraštruktúra, maloobchod s ekologickou elektrinou, produkty na skladovanie a správu energie v domácnostiach, flexibilné/agregačné podniky).