V priemysle polovodičov vládne, aj napriek obmedzeniam výrobnej kapacity a problémom s dodávateľským reťazcom, optimizmus. Takmer všetci v odvetví očakávajú rast príjmov, pričom viac ako jedna tretina (34 %) predpovedá rast o viac ako 20 %. Väčšina odborníkov z odvetvia (56 %) si myslí, že nedostatok čipov bude trvať aspoň do roku 2023. Tieto informácie vyplývajú z globálneho prieskumu Global Semiconductor Industry outlook 2022.

Polovodičový priemysel je jedným z kľúčových dodávateľov pre odvetvia vyrábajúce produkty pre oblasti digitálnej ekonomiky, komunikácie a elektroniky. Vďaka rastovým trendom týchto oblastí a ich zvyšujúcou sa prítomnosťou v iných sektoroch, ako je napríklad výroba áut, je na trhu po produktoch vysoký dopyt. Tieto trendy budú pravdepodobne aj počas nasledujúcich rokov pokračovať, čo môže viesť k nárastom aktivity v oblasti fúzií a akvizícií zo strany výrobcov polovodičov.

Napriek súčasným aj očakávaným problémom s dodávkami polovodičov zákazníkom a narastajúcou konkurenciou, ktorá má záujem o talenty v odbore, sa očakáva, že polovodičový priemysel zvýši svoje príjmy v roku 2022 na rekordne vysokú úroveň vo výške viac ako  600 miliárd eur (8% nárast). Ekonomické problémy pomaly ustupujú a v odvetví sa tak umocňuje dôvera v rastový potenciál. V najbližších rokoch bude pravdepodobne sektor polovodičov ešte viac prosperovať. 

Situácia s polovodičmi na Slovensku

Orientácia na konkrétny koncový trh

Z prieskumu KPMG vyplýva, že väčšina svetových lídrov (53 %) v oblasti polovodičov sa v tomto roku bude sústrediť najmä na tri oblasti: bezdrôtovú komunikáciu, automobilový priemysel a internet vecí.

  • Bezdrôtová komunikácia, vrátane 5G siete, smartfónov a iných mobilných zariadení je najdôležitejší zdroj príjmov.
  • Respondenti KPMG prieskumu očakávajú, že automobilový sektor sa v budúcom fiškálnom roku stane druhým najdôležitejším ťahúňom príjmov.
  • Internet vecí, ktorý sa donedávna považoval za primárny zdroj príjmov v polovodičovom sektore, klesol na tretie miesto.

Automobilový priemysel je pre výrobcov polovodičov čoraz dôležitejší, predovšetkým kvôli tomu, že každé nové vozidlo, zvlášť elektrické alebo hybridné, vyžaduje použitie asi dvojnásobne väčšieho množstva polovodičov ako vozidlo na benzínový či dieselový/naftový pohon. Očakáva sa však, že aj tento sektor sa bude musieť popasovať s chýbajúcimi dodávkami dôležitých komponentov, vrátane polovodičov. Niektoré prognózy dokonca hovoria, že veľkoobchodný trh s automobilmi sa aj kvôli nedostatku čipov už nevráti na úroveň pred pandémiou, a to minimálne do roku 2025. 

„Podľa prieskumu, viac ako 50 % výrobcov predpokladá, že nedostatky v dodávkach pretrvajú až do roku 2023. Tieto výpadky môžu výrazne pribrzdiť nárast podielu výroby hybridných a elektrických vozidiel na Slovensku,“ doplnil Peter Nemečkay.

Výzvy, s ktorými zápasí sektor polovodičov

Rozvoj a udržanie talentovaných zamestnancov je v odvetví polovodičov prioritou. Deväť z desiatich respondentov verí, že sa počet zamestnancov v ich spoločnostiach v roku 2022 zvýši. Oproti minuloročným výsledkom je v tomto smere optimistickejších takmer 40 % z nich. Na otázku o vplyve rôznych technologických gigantov, ktorí investujú do svojich vlastných kremíkových kapacít, respondenti uviedli ako hlavnú výzvu nové talenty, ktoré títo giganti priťahujú. Celkovo však iba 19 % lídrov v polovodičovom priemysle vníma netradičných vývojárov čipov ako vážnu konkurenčnú hrozbu. 

O štúdii

Prieskum KPMG Global Semiconductor Industry Outlook (pdf 2,6MB) bol realizovaný v štvrtom štvrťroku 2021 spoločnosťou KPMG a Global Semiconductor Alliance (GSA), aliancia združuje podniky z priemyslu dosahujúce 75 % odvetvových výnosov. Prieskum sa realizoval už po sedemnástykrát a zúčastnilo sa ho viac ako 150 globálnych zamestnancov v oblasti polovodičov na vedúcich pozíciách. Respondenti hodnotili aktuálnu situáciu, ale aj budúcnosť odvetvia.