Bezdrôtové komunikácie boli dlho hnacou silou rastu tržieb v odvetví polovodičov. Zdá sa však, že práve automobilový priemysel bude predstavovať významný zdroj príjmov pre celý polovodičový sektor v najbližšom období. Globálny trh polovodičov bude čeliť viacerým výzvam, najmä pokračujúcim dôsledkom geopolitickej situácie a nedostatku talentu. Odhalili to výsledky 18. ročníka globálneho prieskumu KPMG Global Semiconductor Outlook for 2023. 

Globálny prieskum KPMG Semiconductor Outlook for 2023 uskutočnila spoločnosť KPMG LPP a Globálna polovodičová aliancia (Global Semiconductor Alliance) v poslednom štvrťroku 2022. Zachytáva názory 151 vedúcich predstaviteľov spoločností v polovodičovom priemysle na ich vyhliadky na vývoj odvetvia v tomto roku, ako aj v nasledujúcich obdobiach (viac ako polovica z nich má ročný obrat vyše 1 miliardy dolárov).

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že obavy z nedostatku čipov v oblasti polovodičov strieda optimizmus poháňaný vývojom v automobilovom priemysle. Ten je podľa vedúcich predstaviteľov najväčších polovodičových spoločností považovaný za jedno z kľúčových odvetví, ktoré bude mať podiel na zvyšovaní príjmov. Podľa odhadov KPMG by trh s polovodičmi pre automobilový priemysel mohol presiahnuť 250 miliárd dolárov do roku 2040.

Lídri očakávajú rast

Napriek súčasnej geopolitickej situácii a ekonomickej nestabilite až 81 percent manažérov polovodičových spoločností očakáva rast tržieb v tomto roku, pričom polovica predpokladá, že ich tržby sa zvýšia o viac ako 10 %. O niečo menej optimistickí sú pokiaľ ide o rast odvetvia ako takého, kde zvýšenie tržieb predpokladá 64 % (rast o viac ako 10 % predpokladá 19 %).

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou môže prispieť k nižšej prognóze rastu tržieb v odvetví. Štyridsaťjeden percent respondentov vyjadrilo obavy, že vojna bude mať podstatný vplyv na rast príjmov odvetvia v roku 2023. Pre porovnanie, v máji 2022 vyjadrilo obavy nad vplyvom rusko-ukrajinského konfliktu v podobnom prieskume len 25 % opýtaných.

Koniec nedostatku polovodičov je na dohľad

Šesťdesiatpäť percent opýtaných manažérov si myslí, že nedostatok dodávok polovodičov sa zmierni v roku 2023, a 15 percent sa domnieva, že ponuka a dopyt sú už v prípade väčšiny produktov v rovnováhe. Iba 20 % si myslí, že nedostatok bude trvať do roku 2024 alebo dlhšie.

Čo sa týka vplyvu súčasného vojnového konfliktu na dodávateľský reťazec, obavy vyjadrila len menej ako tretina z respondentov (29 %), čo je o 10 % menej v porovnaní s dátami z mája 2022. 

Na zvyšovanie príjmov bude mať vplyv aj technológia metaverse

Prvýkrát v histórii prieskumu sa do prvej desiatky faktorov, ktoré budú významne ovplyvňovať rast príjmov v polovodičovom priemysle, dostala aj technológia metaverse. Po automobilovom sektore bude stimulom pre rast príjmov v tomto roku naďalej bezdrôtová komunikácia, internet vecí, cloud computing či umelá inteligencia. 

Talent ako kľúčová priorita

Riziko súvisiace s nedostatkom talentu sa považuje za najväčší problém, ktorému bude polovodičový priemysel čeliť v nasledujúcich troch rokoch.

Zdôraznenie pretrvávajúcej potreby odborníkov v tomto rýchlo rastúcom odvetví potvrdilo až 71 % respondentov, ktorí očakávajú zvýšenie počtu zamestnancov v tomto roku.

Z prieskumu tiež vyplýva, že rozvoj a udržanie talentov zostáva pre vedúcich predstaviteľov odvetvia najvyššou strategickou prioritou, pričom až 67 percent ju zaradilo do top 3 strategických priorít. Popri zameraní na talent sa lídri v polovodičovom odvetví naďalej zameriavajú na flexibilitu dodávateľského reťazca, digitálnu transformáciu, ako aj zmiernenie rizík kybernetickej bezpečnosti. 

Naproti tomu, len 10 percent z nich považuje za kľúčovú prioritu formalizáciu reportovania ESG, a to napriek zvyšujúcim sa povinným požiadavkám na reportovanie.

Znárodnenie polovodičovej technológie ako geopolitické riziko číslo jedna

Spolu s globálnou infláciou patria práve obavy zo smerovania krajín k tzv. technologickej suverenite v oblasti polovodičov k najväčším výzvam, ktorým bude odvetvie čeliť v najbližších troch rokoch v dôsledku súčasnej geopolitickej situácie. 

Obávajú sa tiež postavenia Taiwanu v dodávateľskom reťazci, zavedenie ciel a opätovné prerokovania dohôd, či dlhodobých dôsledkov rusko-ukrajinskej vojny. Určitú mieru rizika vnímajú aj v kontexte legislatívy súvisiacej s klimatickými zmenami.