Obavy, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2022 podstatne ovplyvní dodávateľský reťazec polovodičov, má 32 % lídrov v tomto segmente. Iba 18 % očakáva, že tento vojenský konflikt v najbližšom pol roku výrazne ovplyvní rast príjmov priemyslu polovodičov, v roku 2023 sa spomalenia rastu príjmov obáva 25 %. Osem z desiatich respondentov je však optimistických. Nedostatok čipov by sa mal podľa nich zmierniť až počas roka 2023. Tieto informácie vychádzajú z globálneho reportu KPMG Semiconductor industry pulse report.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou –  a s tým spojené sankcie proti Rusku – rastúca globálna inflácia, zmeny v menovej politike a nové pravidlá zverejňovania informácií o klíme sú  len niektoré faktory, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú polovodičový priemysel. Napriek týmto výzvam má odvetvie polovodičov v nasledujúcich dvoch rokoch potenciál na prosperitu a rast.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Vojna by nemala výrazne ovplyvniť dodávateľský reťazec a rast príjmov

Rusko-ukrajinská vojna má potenciál eskalovať problémy s dodávateľským reťazcom polovodičov a nedostatkom čipov, čo v posledných dvoch rokoch ovplyvnilo priemysel. Ohrozené sú dodávky špecifických surovín používaných pri výrobe polovodičov, predovšetkým neónu a paládia. Ukrajina produkuje asi 70 % celosvetovej ponuky neónu, ktorý sa používa v procese litografie. Rusko zas vyrába približne 35 % svetovej ponuky paládia, ktoré sa používa na pokovovanie pri výrobe polovodičov.

Len jedna tretina lídrov v segmente polovodičov sa teda obáva, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2022 výrazne ovplyvní ich dodávateľský reťazec. Krátkodobo je to určite zvládnuteľné, väčší a dlhodobý negatívny dopad by mohol nastať v prípade, že sa konflikt rozšíri v rámci Európy alebo do iných regiónov.

O niečo viac, 39 % respondentov, má obavy, že v roku 2023 budú dodávateľské reťazce výraznejšie ovplyvnené. Dopyt po polovodičových výrobkoch však naďalej zostáva vysoký a Rusko ani Ukrajina nie sú ich významnými spotrebiteľmi. Vojna ale môže prispieť ku globálnemu nárastu inflácie, čo by mohlo nepriamo pribrzdiť dopyt a príjmy priemyslu.

Nedostatok polovodičov sa zmierni až počas roka 2023

Zatiaľ čo len menšina respondentov si myslí, že rusko-ukrajinská vojna nebude mať v rokoch 2022 a 2023 významný vplyv na dodávateľský reťazec polovodičov, dominový efekt v kombinácii s prebiehajúcimi, sporadickými odstávkami kvôli pandémii v ázijsko-tichomorskom regióne môže výraznejšie ovplyvniť dodávky. Na prelome rokov 2021 a 2022 sa domnievalo 98 % spoločností v polovodičovom priemysle, že nedostatok polovodičov sa do konca roka 2023 zmierni. Teraz, o šesť mesiacov neskôr, si to myslí už len 83 %. Naviac dvaja z desiatich respondentov dnes očakávajú, že stav nedostatku sa predĺži až do roku 2024. 

„Globálny dopyt po polovodičových produktoch sa nespomaluje a výrobcovia sa snažia udržať ponuku na akceptovateľnej úrovni. V Európe sa plánuje rozšírenie výroby a tiež niekoľko spoločností stavia úplne nové závody v USA, najmä v Arizone, Texase a Ohiu. Veľká časť týchto plánov však nebude zrealizovaná skôr ako do roku 2024 a na obsluhu budú potrební kvalifikovaní zamestnanci, ktorých je stále nedostatok. Z dlhodobého hľadiska môže nedostatok talentov v segmente predstavovať väčšie obmedzenie v raste priemyslu, ako geopolitické obavy. Otázkou tiež zostáva, ako toto plánované globálne rozšírenie kapacít ovplyvní rastúca inflácia,“ objasnil Peter Nemečkay.

Iné geopolitické obavy

Ešte minulý rok bolo hlavným geopolitickým záujmom spoločností v oblasti polovodičov významné postavenie Taiwanu v dodávateľskom reťazci. Lídrom v oblasti dizajnu, vývoja softvéru a činností náročných na výskum a vývoj je USA. Výroba sa však sústreďuje prevažne v Ázii, pričom väčšinový podiel na trhu výroby čipov patrí Taiwanu. Európa má na svetovom trhu s polovodičmi podiel približne 10 % a stále sa znižuje. Tento priemysel je preto mimoriadne citlivý na narušenie medzinárodného obchodu. Odzrkadlilo sa to aj v najnovšom prieskume KPMG, kde sa znárodnenie polovodičovej technológie umiestnilo na prvom mieste v rebríčku obáv a hrozieb.

„Dlhodobá geopolitická neistota sa radí na prvé miesto výzjev v tomto priemysle, no dopad sankcií proti Rusku do odvetvia zatiaľ zasahuje len minimálne. Môže to byť spôsobené tým, že situácia je premenlivá a konkrétne dôsledky pre odvetvie polovodičov sa ešte nevykryštalizovali,“ zhrnul Peter Nemečkay.

O štúdii

Globálnu štúdiu KPMG Semiconductor industry pulse report, vypracovala spoločnosť KPMG v spolupráci s Global Semiconductor Alliance (GSA). Prieskumu sa zúčastnili vedúci pracovníci a lídri z najväčších svetových polovodičových spoločností. Cieľom štúdie bolo získať včasné informácie o vplyve vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, globálneho nedostatku čipov a ďalších významných geopolitických problémov na odvetvie polovodičov.