Spoločnosti zo sektorov bankovníctva, poisťovníctva a správy investícií čelia neustálym výzvam v podobe nových technológií, regulačných požiadaviek či rastúcej konkurencie. Ich zákazníci zároveň očakávajú produkty šité na mieru, personalizovaný prístup a vysokú mieru bezpečnosti.

Digitalizácia, novovznikajúca konkurencia a blockchain radikálne pretvárajú prostredie, kde operujú spoločnosti poskytujúce finančné služby. Vplyvom tohto meniaceho sa finančného sveta sa musia stále viac zameriavať na zákazníka. Zákazníci totiž chcú dostať správne produkty v správnom čase.

Sektor je však pod dohľadom regulátorov a čelí neustálemu sprísňovaniu pravidiel. Zvyšuje sa tým dôvera a transparentnosť pre zákazníkov a regulačné orgány, no pre spoločnosti pôsobiace v odvetví to znamená rast prevádzkových nákladov.

V KPMG môžeme bankám, poisťovniam a správcom investícií pomôcť vytvoriť a implementovať také operačné modely a stratégie, aby dokázali správne odpovedať na výzvy tohto nového finančného sveta. Vďaka bezkonkurenčným skúsenostiam s auditom, daňami a poradenstvom majú naši KPMG odborníci rozsiahle vedomosti na to, aby spoločnostiam vo finančnom sektore pomohli využiť silu dát, technológií a ľudského potenciálu na poskytovanie služieb skutočne zameraných na ich zákazníkov.

Kontaktujte nás

Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Súvisiaci obsah