Štyria z desiatich klientov poisťovní na svete sú na tom momentálne finančne horšie ako pred pandémiou. Počet žiadostí o životné poistenie vzrástol v roku 2020 celosvetovo o 4 %. Za prvé dve desaťročia vzrástol aj počet katastrof súvisiacich s klímou, a to až o 83 %. Tieto informácie vyplývajú z globálnych štúdií KPMG, Future of Personal Insurance a Frontiers in Finance.

Dopyt po životnom poistení sa počas pandémie zvýšil. Viacero ľudí si preverilo svoje poistky a zvažovalo väčšie a nové typy krytia. Počet žiadostí vzrástol v roku 2020 celosvetovo o 4 %, čo predstavuje najväčší skok od roku 2001. Dopyt pochádzal väčšinou od ľudí mladších ako 45 rokov. Viac ako 40 miliónov dospelých na americkom kontinente tvrdí, že potrebujú životné poistenie, no nemajú ho.

Ekonomická neistota ovplyvňuje správanie klientov poisťovní

KPMG prieskum zistil, že 41 % klientov je na tom teraz finančne horšie ako pred pandémiou. Oveľa viac si uvedomujú riziká, ktorým denne čelia a hľadajú možnosti, ako sa ochrániť. Kríza zasiahla celé domácnosti, nebolo to len o jednotlivcoch, čo pre poisťovne predstavuje príležitosť ponúknuť zákazníkom vyššiu hodnotu za peniaze a lepšiu kvalitu služieb.

Konflikt na Ukrajine zasahuje aj poisťovníctvo

Geopolitické dianie vo svete zasahuje do všetkých odvetví. 

„Pokiaľ ide o aktuálnu vojnu na Ukrajine, konflikt nemal priamy dopad na chod poisťovní alebo poistné zmluvy. Mal však dopad na investície poisťovní, pretože vo vlastných portfóliách alebo v portfóliách na krytie investičného poistenia, mohli byť a aj boli cenné papiere s väzbami na Rusko alebo Ukrajinu; pritom celkovo finančné trhy su aktuálne turbulentné,“ približuje Jelica Kľučovská

Počet živelných katastrof rapídne stúpa

Vplyv na budúcnosť odvetvia poisťovníctva majú aj klimatické zmeny a životné prostredie. Počet prírodných katastrof súvisiacich s klímou za prvé dve desaťročia tohto tisícročia vzrástol o 83 % v porovnaní s dvomi poslednými dekádami predošlého storočia. Len v roku 2020 spôsobili prírodné živly globálne poistné škody vo výške 76 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 40 % oproti roku 2019. Inými slovami, extrémne prírodné javy sú čoraz častejšie a závažnejšie.

Digitálne nástroje môžu zmeniť svet poistenia

Poisťovne využívajú dáta o klientoch na administráciu zmlúv a štatistické hodnotenie a riadenie rizík už viac ako 250 rokov. Avšak, podľa prieskumu KPMG si len 7 % globálnych poisťovateľov myslí, že sú dnes pri zbere a spracovaní údajov vysoko efektívni. Nakoľko v tomto odvetví mali mnohé spoločnosti tendenciu meniť svoje prístupy pomerne pomaly, teraz je čas nastúpiť na vlnu digitálnej akcelerácie spôsobenú pandémiou, rýchlo inovovať a reagovať promptne na meniace sa nálady spotrebiteľov. Zhromažďovanie, analýza a pochopenie údajov o zákazníkoch z rôznych technologických riešení a bodov interakcie, môže byť kľúčom k poskytovaniu personalizovanejších služieb a nástrojov založených na hodnote. Už dnes vníma 30 % svetových poisťovní zvýšenú konkurenciu zo strany insurtechov a považuje ju za najväčšiu prekážku pri realizácii svojej zákazníckej stratégie.

Slovenský trh

Poisťovne na Slovensku čelia všetkým globálnym výzvam. Okrem toho tento a budúci rok musia implementovať nový účtovný štandard IFRS17, čo im odoberá veľa personálnych, časových a IT vývojových kapacít. Ďalším špecifikom odvetvia na Slovensku je, že mnohé poisťovne sa premieňajú na pobočky, čo by však nemalo mať dopad na klientov. Čo však bude mať na klientov dopad, je rastúca inflácia, ktorá sa prejaví v cenách niektorých druhov poistenia, najmä poistenia motorových vozidiel.

„Vplyvom prudko rastúcej inflácie a teda rastu cien náhradných dielov, ale aj ich nedostatku v automobilovom priemysle, môžeme zároveň na našom trhu očakávať nárast cien povinného zmluvného poistenia aj havarijného poistenia motorových vozidiel,“ dodáva Jelica Kľučovská.

Konkurenčnú výhodu vidia niektoré poisťovne na Slovensku aj v správnom uchopení ESG legislatívy.

O štúdiách

Future of Personal Insurance

Globálna KPMG štúdia Future of Personal Insurance predstavuje budúcnosť osobného poistenia. Skúma konkurenčné príležitosti pre poisťovateľov a pozoruje lídrov v odvetví ako aj ich obchodné modely. Štúdia tiež poskytuje nápady a inšpirácie spolu s výskumom Forrester na to, ako aplikovať úspešné modely do poisťovacích spoločností.

Frontiers in Finance

Globálna publikácia spoločnosti KPMG Frontiers in Finance pokrýva oblasti finančných služieb a zameriava sa na aktuálne témy spoločne s ich lídrami v tomto segmente. Hlavným cieľom publikácie je poukázať na trendy, ktoré vo finančných službách vplývajú na investície a tvorbu stratégií.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás