Ponúkame vám poradenstvo prispôsobené vašim potrebám v nasledujúcich oblastiach:

Riziko a regulácia

Pomôžeme Vám:

 • porozumieť novým reguláciám
 • nájsť správne technologické nástroje na implementáciu nových lokálnych a medzinárodných regulácií
 • zaviesť silnejšiu kontrolu rizika naprieč celou organizáciou

Digitalizácia / Bezpečnosť / Ochrana dát

Pomôžeme mať Vám:

 • s pomocou dôveryhodných nástrojov pre dátovú analýzu získať poznatky, aby ste mohli robiť tie najlepšie obchodné a strategické rozhodnutia
 • zabezpečiť maximálnu ochranu Vašich dát
 • stať sa odolnými voči súčasným a budúcim kybernetickým rizikám.

Zákaznícka skúsenosť

Na Vašej ceste k dosiahnutiu vynikajúcej zákazníckej skúsenosti Vám radi pomôžeme:

 • zaviesť zákaznícku skúsenosť vo Vašej firme,
 • zlepšovať zákaznícku skúsenosť v jednotlivých bodoch interakcie,
 • merať zákaznícku skúsenosť,
 • riadiť zákaznícku skúsenosť,
 • navrhovať zákaznícke cesty s využitím unikátnej metodiky šiestich pilierov,
 • dizajnovať zamestnaneckú skúsenosť ako kľúč k zákazníckej skúsenosti,
 • prepojiť klasické a digitálne kanály dizajnom zákazníckej skúsenosti.

Prevádzka

Pomôžeme vám zlepšiť dennodenný chod vašej spoločnosti – od IT, automatizácie procesov, cez zdokonalenie zdieľaných služieb až po akceptáciu rizika. 

Dane a audit

S pomocou našich najmodernejších technologických nástrojov pre dane a audit vám pomôžeme získať prehľad a zabezpečiť súlad s neustále sa meniacimi regulačnými požiadavkami v tejto oblasti.