Neustále zmeny testujú pripravenosť firiem pôsobiacich v odvetví maloobchodu. Sektor ovplyvňuje geopolitická neistota, zvýšená konkurencia i rastúce očakávania zo strany zákazníkov. Ako sa postaviť tvárou v tvár týmto výzvam?

Maloobchod je druhým najväčším sektorom na Slovensku z pohľadu počtu zamestnancov. Aktuálne v tomto odvetví pracuje viac ako 300 000 ľudí. KPMG pomáha spoločnostiam pôsobiacim v maloobchode a vo výrobe spotrebného tovaru pri dosahovaní stanovených cieľov a pri vyrovnávaní sa s komplexnosťou a zložitosťou trhu.

Seth Godin, americký spisovateľ a podnikateľ povedal: „Ľudia si nekupujú veci alebo služby. Kupujú si vzťahy, príbehy a kúzlo.”


Ako vám vieme pomôcť

V rámci našich služieb v oblasti auditu, daní a poradenstva využívame odborné znalosti a skúsenosti zo sektoru maloobchodu, ktoré vám pomôžu:
  • Byť organizáciou zameranou na zákazníka pomocou využitia dát a analytických metód, ktoré vám umožnia pochopiť správanie a očakávania zákazníkov.
  • Chrániť svoju povesť a meno na trhu. Pomôžeme vám navrhnúť, vytvoriť a zaviesť systémy, ktoré zabezpečia dodržiavanie právnych predpisov a zamerajú sa na predikciu a zníženie možných rizík, vrátane rizika súvisiaceho s kybernetickou bezpečnosťou. Takéto systémy budú nielen chrániť povesť vašej spoločnosti, ale zároveň aj motivovať zamestnancov a budovať dôveru u vašich zákazníkov.
  • Dosiahnuť trvalo udržateľný rast, čo zahŕňa vývoj inovatívnych produktov a služieb, rozšírenie prevádzky na nové, nevyužité trhy, a tiež fúzie a akvizície, ktoré transformujú a posunú vaše podnikanie.
  • Optimalizovať náklady a dodávateľskú štruktúru, čo dosiahnete zjednodušením procesov, čím maximalizujete svoju produktivitu.

Kontaktujte nás

Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.