Posledných pár mesiacov prinieslo sektoru maloobchodu bezprecedentnú neistotu a zmeny. Počas pandémie COVID-19 sa niektorým maloobchodníkom darí, zatiaľ čo iní sa snažia prežiť. Koronakríza však urýchlila nástup štyroch kľúčových trendov, ktoré už tento sektor postupne ovplyvňovali:

Trend 1: Evolúcia biznis modelu

Už pred pandémiou COVID-19 bolo čoraz jasnejšie, že predaj v kamenných obchodoch je pomaly za zenitom. Aj keď sa veľa takýchto predajní určite vráti do plusových čísiel, je zrejmé, že časy, kedy sa rast maloobchodných firiem budoval prostredníctvom kamenných obchodov, sa skončili. Je dôležité, aby spoločnosti pôsobiace v tomto segmente začali hľadať iné platformy, pomocou ktorých budú vedieť dodať svoje tovary a služby zákazníkom.  

Trend 2: Do popredia sa dostávajú ciele, postoje a zmysel existencie firiem

Od začiatku pandémie sa veľká väčšina vlád a podnikov vyjadrila, že plánujú uprednostňovať záujmy ľudí pred ziskami. Tento trend bol badateľný už skôr, súčasná situácia ho len posilnila. Podľa štúdie spoločnosti Edelman takmer dve tretiny spotrebiteľov vo svete uviedli, že sa rozhodnú nakupovať u nejakej značky alebo ju bojkotovať len na základe jej postojov v spoločenských alebo politických otázkach.

Trend 3: Prehodnotenie nákladov na podnikanie

Väčšina maloobchodníkov vyjadrila súhlas s tvrdením, že tradičné formy znižovania nákladov už nestačia na to, aby sa zvýšili ich marže a naštartovali znova podnikanie. Neosvedčili sa dokonca ani agresívne stratégie obmedzovania nákladov, ktoré sa objavili ako bezprostredná reakcia na COVID-19.  Väčšina maloobchodníkov uznala, že budú musieť ísť ďalej, ak dúfajú, že sa im podnikanie v nadchádzajúcich rokoch vráti do ziskového rastu. V nadchádzajúcom roku tak môžeme očakávať množstvo investícií zameraných na zlepšenie hodnoty existujúcich aktív.

Trend 4: Voľba zákazníkov pod drobnohľadom

V dnešnom prostredí sa zákazníci zaujímajú menej o šírku sortimentu, ktorý firma ponúka, a viac o jeho dostupnosť. To by mohlo zmeniť spôsob fungovania mnohých maloobchodníkov. Keď sa krajiny počas pandémie uzavreli pred svetom,  maloobchodné predajne, ktoré neponúkali tovary „na prežitie“ zostali zatvorené a vyprázdnili sa police obchodov s potravinami, tie firmy, ktoré poznali svojich zákazníkov, mali jasnú výhodu. 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte ma kontaktovať – Ivana Mazániková, partnerka zodpovedná za sektor maloobchodu.  

Ivana Mazániková

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

E-mail

Spojte sa s nami