Kým kamenné predajne boli počas pandémie COVID-19 týždne zatvorené, online obchody fungovali bez obmedzení. Nie všetkým však kríza priniesla zvýšenie tržieb. Zástupcovia slovenských e-shopov bojovali počas tohto obdobia najmä s logistickými problémami a výpadkom dodávateľov. Investície však neznížili, naopak štyri z desiatich online obchodov pridali do svojho portfólia nové produkty. Tieto zistenia vyplnuli z aktuálneho prieskumu spoločností ui42 a KPMG na Slovensku.

Počas pandémie COVID-19 sa výrazne zmenili nákupné zvyky spotrebiteľov a významná časť nákupov sa preniesla do online prostredia. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že zvýšenie tržieb zaznamenali iba štyri z desiatich slovenských e-shopov. Pätine opýtaných sa tržby počas koronakrízy nezmenili, naopak 37 % slovenských e-commerce firiem tržby poklesli.

V prípade, že tržby e-shopom narástli, najčastejšie išlo o nárast vo výške 16 - 30 %. Naopak, pri poklese tržieb zaznamenali obchodníci straty vyššie ako 30 %.

„Vo všeobecnosti vzniknutá situácia nevytvorila zásadnú prekážku fungovania e-shopov. E-shoperi a ich dodávatelia vedeli pracovať aj z domu, samozrejme okrem skladov a dopravcov. Dôležité bolo, že e-commerce fungoval bez prerušenia aj medzinárodne,“ konštatuje Martin Krupa, spoluzakladateľ ui42.

Zástupcovia e-shopov počas pandémie najčastejšie bojovali s dlhšími dodacími lehotami tovarov alebo služieb a výpadkom dodávateľov. Problémy s meškaním balíkov zasiahlo šesť z desiatich slovenských e-shopov. Takmer 80 % z nich sa vyjadrilo, že ich balíky smerom ku zákazníkom meškali v priemere 1-6 dní.

„Z krízy vychádzajú víťazne tí, ktorí sa vedia najefektívnejšie prispôsobiť zmene správania spotrebiteľov. Jednou z ciest sú investície do nových produktov, zákazníckej skúsenosti, marketingu, prípadne akvizícií, ktoré posilnia produktové portfólio firmy tak, že dokážu naplniť očakávania a dopyt spotrebiteľov,“ vysvetľuje Ivana Mazániková, partnerka KPMG na Slovensku zodpovedná za sektor maloobchodu.

To, že väčšina slovenských e-shopov je na správnej ceste, potvrdzuje zistenie, že dve tretiny z nich nezmenili alebo zvýšili svoje investície do ďalšieho rozvoja svojho online podnikania. Taktiež viac ako tretina slovenských e-commerce firiem v reakcii na súčasnú situáciu zaradila do svojho portfólia nové produkty alebo služby.

„Podľa našich skúseností slovenské e-shopy aj počas pandémie pokračovali vo svojich rozvojových aktivitách - či už to bol development, UX dizajn a v neposlednom rade marketing,“ potvrdil M. Krupa.

Takmer 30 % respondentov prieskumu KPMG a ui42 spustilo v rámci svojich e-shopov v čase koronakrízy výpredaje a zľavy. Medzi najpredávanejšie produkty v období pandémie patrili podľa prieskumu pomôcky na ochranu zdravia a podporu imunity. Svoje produkty a služby slovenské e-shopy promujú najčastejšie platenou reklamou cez Google Ads alebo na sociálnych sieťach.

I keď štát prijal množstvo opatrení na podporu podnikateľov v kríze, takmer polovica zástupcov e-commerce na Slovensku sa nevie vyjadriť k tomu, či sú tieto opatrenia pre ich e-shop prínosné.
 

O prieskume

Prieskum Vplyv COVID-19 na e-commerce na Slovensku zrealizovali spoločnosti KPMG na Slovensku a ui42 formou online dotazníka v mesiaci máj 2020. Dotazník vyplnilo 80 zástupcov slovenských e-shopov. Z nich 51 % predáva tovar iba koncovým zákazníkom (B2C), zvyšní respondenti predávajú tovar alebo služby aj pre iné firmy. Viac ako tretina respondentov pôsobí v segmente hobby a voľný čas, nasleduje oblečenie, móda a obuv (27 %) a domácnosť, bývanie a kancelária (22 %) Dve tretiny e-shopov z tohto prieskumu malo za minulý finančný rok obrat do 250 tisíc eur. Iba na Slovensku pôsobí 52 % respondentov. Kamennou predajňou disponovalo v čase prieskumu 46 % účastníkov prieskumu. 

Kontakt

Ivana Mazániková

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

E-mail

Spojte sa s nami