Na základe najnovšej analýzy KPMG pandémia COVID-19 priniesla komunitným a online obchodom v Číne zvýšenie produktivity a množstvo nových zákazníkov. Maloobchodníkom, ktorí sú schopní prispôsobiť danej situácii svoj podnikateľský model, môže súčasná situácia otvoriť nové obchodné príležitosti. V dlhodobom horizonte by sa preto mali firmy v maloobchode rozvíjať v týchto oblastiach:

  1. Multikanálový marketing a digitálny predaj. Kríza je príležitosť na adaptovanie sa na technológie a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov. Vďaka tomu budú môcť maloobchodníci aktívnejšie oslovovať spotrebiteľov. Inovatívne obchodné modely pomôžu znížiť časť prevádzkových nákladov prostredníctvom investícií do automatizácie alebo umelej inteligencie.
  2. Veľký objem údajov o zákazníkoch, ich profiloch a preferenciách pri nakupovaní môže maloobchodníkom pomôcť určiť, ktoré lokality kamenných obchodov majú najlepšiu hodnotu z dlhodobého hľadiska, a ktorým by zmena na internetový predaj zlepšila objem predaja a nákladovú efektívnosť.
  3. Zlepšiť dodávateľskú sieť a zabezpečiť, aby všetky výrobky mali viac ako dvoch dodávateľov. Stanovte si primeranú úroveň zásob na zabezpečenie predaja v prípade dočasného výpadku dodávok. Tým sa zabezpečia pohotovostné plány prevádzok, ďalšia reštrukturalizácia priemyslu a eliminuje sa nadmerné spoliehanie sa na špičkových (top tier) dodávateľov.
  4. Aby sa z dlhodobého hľadiska znížili náklady na prácu, investujte do automatizácie a umelej inteligencie - napríklad automatizácie robotických procesov (RPA), automatizovaných skladových systémov alebo hĺbkového učenia umelej inteligencie.
  5. Využívajte naplno aplikácie na zabezpečenie komunikácie medzi zamestnancami, dodávateľmi a poskytovateľmi logistických služieb.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte ma kontaktovať – Ivana Mazániková, Partnerka zodpovedná za sektor maloobchodu.  

Spojte sa s nami