Ako prekonať dopad pandémie na maloobchod

Ako prekonať dopad pandémie na maloobchod

Súčasná pandémia COVID-19 je veľkou ranou pre kamenné maloobchodné predajne a vyžaduje zavedenie viacerých opatrení.

1000
Ivana Mazániková

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

E-mail
Ako prekonať dopad pandémie na maloobchod

Súčasná pandémia COVID-19 je veľkou ranou pre kamenné maloobchodné predajne a vyžaduje zavedenie viacerých opatrení. Maloobchodníci čelia značnému tlaku na cash-flow, a tiež poklesu spotrebiteľskej dôvery. Ako sa s krízou majú vyrovnať jednotlivé značky, distribútori a maloobchodníci

Tri základné kroky, ako obnoviť podnikanie

  1. Zaviesť prísnu kontrolu nákladov. Nevyhnutná bude kontrola personálnych nákladov, nákladov na prenájom a nákladov v oblastiach podnikania, ktoré negenerujú príjmy. Okrem toho možno skrátiť pracovný čas, ktorý spolu s pomerným znížením mzdových nákladov dokáže udržať peňažný tok na primeranej úrovni.
  2. Aktívne, spolu s dodávateľmi, prispôsobiť harmonogram výroby a dodávok pre druhú polovicu roka. 
  3. Zaviesť mechanizmy na prevenciu rizík. Firmy musia spolupracovať s vládou, komunitami a bankami, aby vytvorili núdzový mechanizmus, ktorý môže pomôcť minimalizovať výpadok zásob spôsobený prepuknutím pandémie.

Kríza prináša aj nové príležitosti

Vplyv koronavírusu na rôzne formy maloobchodu sa zásadne líšia. KPMG v Číne z verejne dostupných dát zistilo, že najväčšiu stratu utrpeli maloobchodníci, ktorí sa spoliehajú na tradičné nákupné strediská. Naopak komunitné a online obchody zvyšujú svoj objem a pritiahli množstvo nových zákazníkov. Táto kríza ukázala, že firmy, ktoré sú pripravené zmeniť/upraviť svoj zaužívaný spôsob fungovania, môže kríza priniesť nové obchodné príležitostí.  Aké efektívne opatrenia je možné urobiť v dlhodobom horizonte sa dozviete v našom ďalšom článku.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte ma kontaktovať – Ivana Mazániková, Partnerka zodpovedná za sektor maloobchodu.  

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.