Budúcnosť výrobného odvetvia patrí hráčom, ktorí sú schopní zosúladiť ekonomickú výkonnosť a udržateľný rast a zároveň sa prispôsobiť novým digitálnym výzvam.

Ako dôveryhodný partner vám pomôžeme čeliť novým potrebám vášho odvetvia a podnikneme s vami riešenia, ktoré vytvárajú udržateľnú hodnotu.

Čelíme nedostatku pracovných síl, kapacitných obmedzení, či prerušeniu dodávateľského reťazca.  Zároveň sme postavení pred naliehavú situáciu v oblasti klímy a biodiverzity, ktorá nás núti konať rýchlo a zásadne zmeniť náš spôsob života. Výroba, viac ako takmer ktorýkoľvek iný priemysel, závisí od globálnych investícií do závodov a zariadení.

Nové technológie, intenzívna globálna konkurencia a regulačné požiadavky vystavujú spoločnosti pod tlak. Čoraz častejšie pristupujú k radikálnym zmenám existujúcich procesov a realizujú inovácie v krátkom čase. Výrobcovia, ktorí chcú vďaka tomuto dynamickému prostrediu obstáť v budúcnosti, musia robiť rozumné obchodné rozhodnutia a odvážne, no udržateľné investície.

Na Slovensku máme fabriky, ktoré sú lídrami aj podľa európskych kritérií. Automatizácia potvrdzuje svoj náskok vo veľkosériovej výrobe a neprekvapuje, že ťahúňmi smart priemyslu sú najmä automobilky a veľkí strojári. Postupne preniká aj do ďalších odvetví, od výrobkov z gumy až po potraviny. Umožňuje dosahovať lepšiu kvalitu, efektívnosť, flexibilitu a pružnosť výroby.

Ako vám vieme pomôcť

Či už máte do činenia s novými technológiami, konkurenciou, obchodnými modelmi alebo novými očakávaniami zákazníkov, je takmer isté, že vaše podnikanie sa mení. Naša odbornosť vám poskytne komplexnú podporu, ktorá vám umožní v budúcnosti konať a nie reagovať. Sledujeme vývoj na trhu, regulačné požiadavky a technologické inovácie a pomáhame vám aktívne formovať novú realitu.

V KPMG vám vieme pomôcť s:

  • auditom
  • daňami
  • vykazovaním a predpismi
  • digitalizáciou
  • CRM – optimalizácia údajov o zákazníkoch
  • spotrebiteľskými trendmi
  • vstupom na trh a expanziou

Kontaktujte nás

Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.