15 czerwca 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą tzw. Polski Ład 2.0.

Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawierającej pakiet zmian podatkowych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Ostatnie zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu 2.0, choć implementują wiele nowych ulg i preferencji podatkowych, to jednocześnie wprowadzają szereg różnego rodzaju zmian w stosunku do wersji pierwotnej Polskiego Ładu.

W związku z powyższym, na łamach bieżącego numeru magazynu odniesiemy się do szeregu tematów jakie Polski Ład 2.0 implementuje w zakresie podatku PIT oraz składek ZUS, w tym m.in. do praktycznych zmiany wysokości skali podatkowej, jak również kwestii związanych z likwidacją tzw. ulgi dla klasy średniej czy też pozostałymi istotnymi zmianami zarówno dla pracowników jak i płatników.

Wskażemy także zmiany w zakresie rozliczeń rocznych PIT, w tym zmiany w zakresie ulgi na dzieci oraz ulgi na zabytki.

Na koniec odniesiemy się do kwestii istotnych dla przedsiębiorców takich jak wprowadzenie odliczenia składki zdrowotnej, zmiana terminu składania PIT-28, jak również poruszymy temat oskładkowanie prokurentów oraz komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia pomogą Państwu w ocenie swoich obowiązków podatkowych oraz konsekwencji jakie z nich płyną. 

W tym wydaniu:

Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc?

Zobacz także:

Poprzednie wydania: