Nowelizacje wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 2.0 odnoszą się także do kwestii formalnych oraz terminów w zakresie płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale także składania zeznań podatkowych po zakończeniu roku podatkowego.

Wprowadzone zmiany, które dotyczą już rozliczeń za rok 2022, ujednolicają terminy złożenia zeznań podatkowych. W związku z tym podatnicy, którzy rozliczali się korzystając z formularzy PIT-28 oraz PIT-28S, będą mogli złożyć deklaracje do właściwego Urzędu skarbowego do dnia 2 maja 2023 r., jako że 30 kwietnia, tj. ustawowy termin na złożenie deklaracji przypada w dzień wolny od pracy. W związku z tym termin na złożenie deklaracji przeniesiony jest na kolejny dzień roboczy.

Rozwiązanie to ujednolica terminy na złożenie deklaracji i pozostawia podatnikom oraz przedsiębiorcom rozliczającym przychody za pomocą ryczałtu więcej czasu na przygotowanie rozliczenia podatkowego.

Zmiana powiązana z terminami na złożenie deklaracji podatkowych dotyczy również płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień oraz ostatni kwartał roku w przypadku podatników, którzy obliczają ryczałt kwartalnie.

Na podstawie poprzednio obowiązujących regulacji, termin płatności ryczałtu stanowił w obu przypadkach termin złożenia deklaracji podatkowej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku podatników rozliczających przychody z zagranicznej umowy o pracę, którzy także są zobowiązani do wpłacenia zaliczki za grudzień przed upływem terminu na złożenie zeznania podatkowego.

W oparciu o zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 2.0, terminy te zostały zmienione i w związku z tym płatności ryczałtu w obu wariantach powinny być wykonane do dnia 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Należy jednakże w tym miejscu podkreślić, że w przeciwieństwie do zmiany terminów na złożenie deklaracji podatkowej, zmiana dotycząca terminów płatności wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Począwszy zatem od 2023 r. zastosowanie będzie miał termin do 20 stycznia kolejnego roku. 

Jakub Pankowiec, Ekspert w Zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Zobacz także