Zaledwie 17% podatników zostawiło rozliczenie rocznego podatku PIT na kwiecień. Zdecydowana większość złożyła zeznanie w lutym oraz marcu. Polacy najchętniej rozliczają się przez internet, gdzie ponad połowa korzysta z systemy Twój e-PIT. 46% podatników zamierza w rozliczeniu podatku PIT skorzystać z odliczenia ulg podatkowych. Podatnicy najczęściej deklarują zamiar rozliczenia ulgi podatkowej na dziecko. Polacy chętnie dzielą się swoim 1% podatku z wybranymi organizacjami pożytku publicznego, które najczęściej wybierają kierując się sugestią lub prośbą znajomych i rodziny.

Połowa Polaków wypełni w 2022 roku zeznania roczne PIT samodzielnie. W stosunku do ubiegłego roku z kolei aż o 9 punktów procentowych wzrósł odsetek Polaków (39%), którzy zlecają wypełnienie zeznania rocznego PIT komuś innemu. 11% Polaków przyznało, że zeznanie roczne PIT przygotuje samodzielnie, ale skorzysta z częściowej pomocy innych. Polacy z prośbą o pomoc w wypełnieniu rocznego zeznania najczęściej udają się do księgowego (42%), rodziny (32%) lub znajomych (19%).
Dla większości podatników wypełnienie zeznania rocznego PIT nie jest problematycznym zadaniem. Ponad 60% Polaków ocenia obowiązek wypełnienia formularza PIT jako bardzo lub raczej łatwe zadanie. Jeszcze więcej respondentów (85% wskazań) deklaruje, że coroczne rozliczenie z urzędem skarbowym nie jest źródłem stresu.

Najważniejsze wnioski:

  • Zaledwie 51% podatników wie, że część przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu odnosi się także do rozliczenia podatkowego już za 2021 rok.
  • 82% Polaków składających PIT za 2021 rok zadeklarowało, że przekaże swój 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.
  • 83%Polaków zadeklarowało, że złoży swoje zeznanie roczne PIT przez internet.
  • 46% podatników zamierza w rozliczeniu podatku PIT skorzystać z odliczenia ulg podatkowych. Podatnicy najczęściej deklarują zamiar rozliczenia ulgi podatkowej na dziecko.
  • Sugestia znajomych jest najpopularniejszym czynnikiem wyboru organizacji pożytku publicznego. 71% Polaków wybierając OPP kieruje się sugestią lub prośbą znajomych i rodziny.

Raport KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2021” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2021. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-26.04.2021 r. przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2021 rok.

Raport KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2021”

Raport KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2021” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2021. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-26.03.2022 r. przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2021 rok.

Opens in a new window