Przewodnik dla osób oddelegowanych

Zarówno pracodawca, który wysyła lub dopiero zamierza wysłać pracowników za granicę, jak również sami delegowani pracownicy stają przed szeregiem kwestii, które należy wziąć pod uwagę aby oddelegowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami zarówno polskimi jak i międzynarodowymi. Prawidłowe oddelegowanie pracownika wymaga bowiem zastosowania zarówno przepisów prawa pracy, podatkowych jak i ubezpieczeniowych.

Zawarte na naszej stronie informacje powstały z myślą zarówno o samych pracodawcach, jak i a może przede wszystkim z myślą o osobach, które zostały lub które będą oddelegowane do pracy za granicą, jak również dla zagranicznych pracowników delegowanych do pracy w Polsce.

Głównym celem naszych publikacji jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, jak również zasygnalizowanie praktycznych informacji z różnych dziedzin, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę zarówno przez osobę oddelegowaną, jak i pracodawcę wysyłającego pracownika do pracy za granicę.

Udostępniamy Państwa również szereg narzędzi interaktywnych, przewodników, materiałów powiązanych, które pozwolą w sposób możliwe jak najbardziej czytelny zaznajomić się z wieloma zagadnieniami, które związane są z oddelegowaniem pracowników za granicę, jak również odpowiedzieć na wiele pytań związanych z organizacją takiego wyjazdu zarówno od strony samego pracodawcy jak i delegowanego pracownika.