Sertifisering dokumenterer kompetansen

Cybertrusselen mot norske bedrifter er stor og økende. Slik går du frem for å styrke dine ansattes kompetanse

KPMGs erfarne kursholdere holder en rekke internasjonalt anerkjente sertifiseringskurs innen sikkerhetsledelse, risikostyring og personvern for å styrke dine ansattes kompetanse.

Kursene tilbys både som åpne og bedriftsinterne kurs.

Meld deg på et kurs eller ta kontakt for mer informasjon om bedriftsinterne kurs for din virksomhet.

Kursoversikt 2023:

PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor-sertifiseringskurs

Lær deg hvordan systematisk revidere virksomhetens ledelse og kontroll av informasjonssikkerhet.

KPMG har gleden av å kunne tilby et internasjonalt anerkjent revisorkurs tilknyttet den populære beste praksis standarden ISO/IEC 27001:2022.

Kursdatoer: 
22.05.2023–25.05.2023
kl. 08.00–16.00

Standarden brukes av både mindre og store norske og internasjonale virksomheter for å styre og kontrollere virksomhetens informasjonssikkerhet.

PECB ISO/IEC 27001 Lead Implementer-sertifiseringskurs

Lær deg hvordan systematisere virksomhetens ledelse og kontroll av informasjonssikkerhet.

KPMG har gleden av å kunne tilby et internasjonalt anerkjent implementeringskurs i den populære beste praksis standarden ISO/IEC 27001:2022.

Kursdatoer: 
24.04.2023 – 27.04.2023
kl. 08.00 – 16.00

Standarden brukes av både mindre og store norske og internasjonale virksomheter for å styre og kontrollere virksomhetens informasjonssikkerhet.

PECB ISO/IEC 27001 Foundation-sertifiseringskurs

Lær deg systematisk ledelse og kontroll av informasjonssikkerhet.

KPMG har gleden av å kunne tilby et internasjonalt anerkjent innføringskurs i den populære beste praksis standarden ISO/IEC 27001:2022.

Kursdatoer: 
05.06.2023 – 06.06.2023
kl. 08.00 – 16.00

Standarden brukes av både mindre og store norske og internasjonale virksomheter for å styre og kontrollere virksomhetens informasjonssikkerhet.

PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager-sertifiseringskurs

Lær deg informasjonssikkerhetsmessig risikostyring.

KPMG har gleden av å kunne tilby et internasjonalt anerkjent kurs i den populære beste praksis standarden ISO/IEC 27005:2018.

Kursdatoer: 
Ikke satt dato 

Standarden brukes av både mindre og store norske og internasjonale virksomheter for å implementere informasjonssikkerhetsmessig risikoledelse.

PECB Certified Data Protection Officer-sertifiseringskurs

Lær deg systematisk ledelse og kontroll av personvern.

KPMG har gleden av å kunne tilby et internasjonalt anerkjent kurs tilknyttet EUs personvernforordning (GDPR).

Kursdatoer: 
Ikke satt dato