Flere private selskaper blir underlagt ny sikkerhetslov – er du klar?

Ny sikkerhetslov – er du klar?

Hva gjør du når hele eller deler av organisasjonen blir underlagt den nye sikkerhetsloven?

Hva gjør du når hele eller deler av organisasjonen blir underlagt den nye sikkerhetsloven?

Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Mens den gamle sikkerhetsloven la stor vekt på beskyttelse av gradert informasjon, omfatter den nye loven i tillegg informasjonssystemer, infrastruktur og objekter av sentral betydning for nasjonal sikkerhet. Dette vil være virksomheter innenfor de aller fleste samfunnssektorene, som for eksempel grunnleggende nasjonale funksjoner som er av sentral betydning for forsvar og beredskap, økonomisk stabilitet, samferdsel og strømforsyning.

Ny sikkerhetslov har en dynamisk tilnærming. For å sikre denne dynamikken stiller den nye sikkerhetsloven en rekke funksjonelle krav. Dette gjør at loven legger større vekt på hva virksomheten skal oppnå, og ikke i like stor grad hvordan de oppnår det. Dette medfører at den enkelte virksomhet i større grad selv har ansvaret for å regelmessig gjennomføre risikovurderinger og iverksette sikkerhetstiltak for å oppnå forsvarlig sikkerhet. Virksomhetene vil selv måtte vurdere og ha kompetanse til å etablere nødvendige tiltak for å oppnå forsvarlig sikkerhetsnivå.
 

KMPG har kompetanse innen alle områder av ny sikkerhetslov og kan bistå i hele prosessen:
 

  • Definere hvilke deler av organisasjonen som er underlagt ny lov
  • Etablere nødvendig og lovpålagt styring av sikkerhet
  • Utarbeide sikkerhetstiltak som innfrir kravet til forsvarlig sikkerhet

Ta kontakt vedrørende bistand i forbindelse med ny sikkerhetslov.

Ta kontakt